…Інші нематеріальні активи

…Інші нематеріальні активи

Згідно з пунктом 1.3 Порядку інформаційного наповнення та технічного забезпечення Єдиного вебпорталу органів виконавчої влади, затвердженого наказом Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України, Державного комітету зв’язку та інформатизації України від 25 листопада 2002 року за номером 327/225, вебсайт — це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні певного суб’єкта і забезпечують доступ юридичних та фізичних осіб до цих інформаційних ресурсів та інші інформаційні послуги через мережу Інтернет. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

З урахуванням положень частини 1 статті 433 Цивільного кодексу України та статті 8 Закону України «Про авторське право і суміжні права» вебсайт відноситься до об’єктів права інтелектуальної власності (авторського права). Розміщення сайту в мережі Інтернет передбачає реєстрацію доменного імені та власне розміщення сайту (хостинг).

Статтею 1 Закону України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» визначено, що доменне ім’я — це ім’я, що використовується для адресації комп’ютерів і ресурсів в Інтернеті.

Згідно з Порядком підключення до глобальних мереж передачі даних, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12 квітня 2002 року за номером 522, абоненти підключаються лише через операторів (суб’єктів господарювання, які надають послуги з доступу до глобальних мереж передачі даних).

Відповідно до пункту 8 Міжнародного стандарту бухгалтерського обліку 38 (МСБО 38) «Нематеріальні активи» від першого січня 2014 року та пункту 4 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 18 жовтня 1999 року за номером 242, нематеріальний актив — це немонетарний актив, який не має фізичної субстанції, матеріальної форми та може бути ідентифікований.

Підпунктом 138.3.4 пунктом 138.3 статті 138 Податкового кодексу України визначено шість груп нематеріальних активів, щодо яких нараховується амортизація, зокрема, в податковому обліку до групи 6 включаються інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо).

З урахуванням сказаного, витрати платника податку, пов’язані з розробкою сайту та його розміщенням в мережі Інтернет (реєстрація доменного імені та хостинг), відносяться до 6-ї групи — інші нематеріальні активи. При цьому розрахунок амортизації здійснюється відповідно до норм пункту 138.3 статті 138 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області