Протягом трьох робочих днів

Протягом трьох робочих днів

Відповідно до пункту 35.1 статті 35 Закону України від 5 квітня 2001 року за номером 2346-III «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» неналежний отримувач зобов’язаний протягом трьох робочих днів від дати надходження повідомлення банку-порушника про здійснення помилкового переказу ініціювати переказ еквівалентної суми коштів банку-порушнику, за умови отримання повідомлення цього банку про здійснення помилкового переказу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 35.2 згаданої статті Закону визначено, що при своєчасному повідомленні банком-порушником неналежного отримувача про здійснення помилкового переказу та порушення неналежним отримувачем строку (протягом трьох робочих днів) неналежний отримувач має повернути суму переказу, а також сплатити банку-порушнику пеню в розмірі 0,1 відсотка від цієї суми за кожний день, починаючи від дати завершення помилкового переказу до дня повернення коштів включно, яка не може перевищувати десять відсотків суми переказу.

Згідно ж із пунктом 35.3 спори між банком-порушником та неналежним отримувачем щодо помилкового переказу розглядаються в судовому порядку.

Оскільки об’єктом оподаткування ПДВ, відповідно до підпунктів «а» і «б» підпункту 185.1 статті 185 розділу V Податкового кодексу України, є операції платників податку з постачання товарів та послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України (відповідно до статті 186 Податкового кодексу), то кошти, що не пов’язані з такими взаємовідносинами між суб’єктами господарювання та які повернуто в належні терміни, не підпадають під об’єкт оподаткування.

За наявності договірних відносин на предмет поставки товарів, надання послуг податкові зобов’язання нараховуються відповідно до статті 187 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області