Що необхідно враховувати для визначення частки

Що необхідно враховувати для визначення частки

Відповідно до першого і четвертого абзаців підпункту 298.8.1 пункту 298.8 статті 298 Податкового кодексу України для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку сільськогосподарські товаровиробники подають контролюючим органам за своїм місцезнаходженням та/або за місцем розташування земельних ділянок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, за погодженням із центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, до 20 лютого поточного року зокрема, розрахунок частки сільськогосподарського товарного виробництва (юридичні особи). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Форма розрахунку частки сільськогосподарського товарного виробництва затверджена наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 26 грудня 2011 року за номером 772 «Про затвердження Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва» зі змінами та доповненнями. При складанні розрахунку сільськогосподарські товаровиробники керуються даними бухгалтерського обліку.

Відображення операцій у бухгалтерському обліку здійснюється відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року за номером 291, або, якщо підприємство веде облік за спрощеною формою, — відповідно до Спрощеного плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року за номером 186.

Загальна сума доходу підприємства визначається відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 листопада 1999 року за номером 290 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку» (П(С)БО 15).

Згідно з пунктом 7 П(С)БО 15 визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими групами: дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг); інші операційні доходи; фінансові доходи; інші доходи.

Дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов’язання, що зумовлює зростання власного капіталу (за винятком зростання капіталу за рахунок внесків учасників підприємства), за умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена (перший абзац пункту 5 П(С)БО 15).

Поворотна фінансова допомога — це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов’язковою до повернення ( восьмий абзац підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу).

Тобто при визначенні частки сільськогосподарського товарного виробництва відсотки за депозитом та сума безповоротної фінансової допомоги включаються до загальної суми доходу, оскільки відповідають умовам визначення доходу. Сума поворотної фінансової допомоги при визначенні частки сільськогосподарського товарного виробництва не включається до загальної суми доходу, оскільки така допомога є обов’язковою до повернення у визначений у договорі термін. Сума поворотної фінансової допомоги, яка не повертається у визначений у договорі термін, включається до загальної суми доходу при визначенні частки сільськогосподарського товарного виробництва.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області