Термін реєстрації книги обліку доходів

Термін реєстрації книги обліку доходів

Наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 579 затверджені Порядок ведення книги обліку доходів для платників єдиного податку першої, другої та третьої груп, які не є платниками податку на додану вартість, та Порядок ведення книги обліку доходів і витрат для платників єдиного податку третьої групи, які є платниками податку на додану вартість. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) ведеться за вибором платника податку, зокрема, в паперовому вигляді (пункт 2 порядків).

Відповідно ж до пункту 3 порядків у разі обрання платником податку ведення книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат) в паперовому вигляді:

1) платник податку зобов’язаний подати до контролюючого органу за основним місцем обліку примірник книги обліку доходів (книги обліку доходів і витрат), на титульному аркуші якої зазначаються: прізвище, ім’я та по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта, податкова адреса;

2) книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) прошнурована, пронумерована безоплатно реєструється в контролюючому органі, зокрема, засвідчується підписом керівника або заступника керівника контролюючого органу та скріплюється печаткою.

З урахуванням типової інформаційної картки адміністративної послуги «Реєстрація книги обліку доходів та книги обліку доходів і витрат платникам єдиного податку», затвердженої наказом Державної фіскальної служби України від 19 квітня 2019 року за номером 320 «Про затвердження типових інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг», строк надання адміністративної послуги становить один робочий день.

Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) подається до головного управління ДПС за основним місцем обліку через державні податкові інспекції, утворені в складі головного управління ДПС у місті Києві та в складі управлінь, утворених на правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДПС в областях.

Інформаційну картку адміністративної послуги розміщено в підрозділі «Адміністративні послуги» розділу «Діяльність» вебсайту суб’єкта надання адміністративної послуги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області