Як отримати витяг із реєстру

Як отримати витяг із реєстру

Відповідно до пункту 12 прим.1 Порядку ведення Реєстру неприбуткових установ та організацій, включення неприбуткових підприємств, установ та організацій до Реєстру та виключення з Реєстру, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 липня 2016 року за номером 440 неприбуткова організація може звернутися до контролюючого органу із запитом про отримання витягу з Реєстру неприбуткових установ та організацій. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Запит про отримання витягу з реєстру подається особисто представником неприбуткової організації чи уповноваженою на це особою або надсилається поштою контролюючому органу за основним місцем обліку неприбуткової організації за формою згідно з додатком 3 до порядку. Всі розділи запиту підлягають заповненню.

У запиті зазначається код згідно з ЄДРПОУ неприбуткової організації, який є критерієм пошуку відомостей у реєстрі. Запит обов’язково повинен бути підписаний керівником або особою, що має право підпису документів неприбуткової організації, із зазначенням дати.

Неприбуткові організації, які уклали з відповідним контролюючим органом договір про визнання електронних документів, можуть подати запит засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.

За запитом неприбуткової організації контролюючий орган надає їй безоплатно протягом трьох робочих днів, що настають за днем отримання запиту, витяг із реєстру, який містить відомості про неприбуткову організацію, визначені пунктом 11 порядку, або повідомлення про відсутність відомостей у реєстрі. Витяг містить відомості з реєстру, актуальні на дату та час його формування, та є чинним до внесення змін до реєстру в частині відомостей, що стосуються зазначеної неприбуткової організації.

Витяг із реєстру або повідомлення про відсутність відомостей у ньому надсилається поштою за адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) платника податків або особисто вручається платнику податку (його представнику) за основним місцем обліку платника податків.

На сьогодні здійснюються заходи щодо можливості отримання витягу або повідомлення про відсутність відомостей у реєстрі засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет», вхід до якої здійснюється за адресою: cabinet.tax.gov.ua (меню «Листування з ДПС»).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області