Звикайте до IBANа

Звикайте до IBANа

Із метою розвитку платіжного ринку України на підставі міжнародних стандартів, модернізації та подальшого розвитку системи електронних платежів Національного банку України Правління Національного банку України прийняло постанову від 28 грудня 2018 року за номером 162 «Про запровадження міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні». Зі змінами і доповненнями вона набрала чинності з п’ятого серпня 2019 року.

Згідно з вимогами згаданої постанови банки України зобов’язані з 5 серпня до 31 жовтня цього року самостійно (не за ініціативою клієнта) здійснити зміну діючих рахунків, які відкриті в банках. А також відкривати нові рахунки тільки відповідно до Національного стандарту України «Фінансові операції. Правила формування міжнародного номера банківського рахунку (IBAN) в Україні (IBAN Registry:2009, NEQ) ДСТУ—Н 7167:2010», затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року за номером 454 (стандарт IBAN), та додатка 2 до Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 11 вересня 2017 року року за номером 89 (зі змінами).

Відповідно до пункту 4 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16 жовтня 2014 року за номером 569 зі змінами та доповненнями рахунок у системі електронного адміністрування податку (електронний рахунок) — рахунок, відкритий платнику податку в Державній казначейській службі, на який таким платником перераховуються кошти в сумі, необхідній для досягнення розміру суми податку, на яку платник податку має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також у сумі, необхідній для сплати узгоджених податкових зобов’язань із податку.

При цьому, при заповненні реквізитів отримувача у платіжних дорученнях при перерахуванні коштів із власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ за стандартом IBAN:

— у полі «Отримувач» необхідно заповнювати назву платника;

— у полі «Код» необхідно заповнювати податковий номер платника податку, за яким ведеться облік у контролюючих органах;

— у полі «Банк отримувача» необхідно заповнювати «Казначейство України (ел. адм. подат.)»;

— у полі «Код банку» зазначається нуль (абзац 3 пункту 6 постанови за номером 162);

— у полі «№ рахунка» необхідно заповнювати номер електронного рахунка в системі електронного адміністрування ПДВ за стандартом IBAN.

Поле «Призначення платежу» такого платіжного доручення необхідно заповнювати згідно з вимогами щодо заповнення реквізитів розрахункових документів, викладених у додатку 7 до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером №22.

Відповідно до пункту 3.7 останньої постанови реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення заповнюється платником так, щоб надавати повну інформацію про платіж та документи, на підставі яких здійснюється перерахування коштів отримувачу. Повноту інформації визначає платник з урахуванням вимог законодавства України.

При перерахуванні коштів з власного поточного рахунка на електронний рахунок у системі електронного адміністрування ПДВ у полі «Призначення платежу» друкується роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Наприклад: «перераховано з власного поточного рахунка на електронний рахунок».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області