Оприлюднення та коригування планів-графіків документальних перевірок

Оприлюднення та коригування планів-графіків документальних перевірок

Відповідно до пункту 77.1 статті 77 Податкового кодексу України документальна планова перевірка повинна бути передбачена в плані-графіку проведення планових документальних перевірок. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

План-графік документальних планових перевірок на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебсайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує, зокрема, державну податкову політику, до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Згідно ж із пунктом 1 Положення про Державну податкову службу України, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 березня 2019 року за номером 227, центральним органом виконавчої влади, який реалізує, зокрема, державну податкову політику є Державна податкова служба України.

До плану-графіка проведення документальних планових перевірок відбираються платники податків, які мають ризик щодо несплати податків та зборів, невиконання іншого законодавства, контроль за яким покладено на контролюючі органи (перший абзац пункту 77.2 статті 77 Податкового кодексу).

Порядок формування та затвердження плану-графіка, перелік ризиків та їх поділ за ступенями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (третій абзац пункту 77.2).

Наказом Міністерства фінансів України від 2 червня 2015 року за номером 524 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 26 березня 2018 року за номером 386) затверджено порядок формування плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків, в якому визначено перелік ризиків та їх поділ за ступенями значущості (високий, середній, незначний).

Оновлення річного плану-графіка здійснюється при його коригуванні.

Проєкти коригування планів-графіків при здійсненні такого коригування формуються територіальними органами ДПС не пізніше третього числа кожного місяця поточного року, починаючи з другого місяця поточного року, засобами інформаційно-телекомунікаційних систем ДПС (другий абзац пункту 3 розділу І порядку).

Тобто план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків на поточний рік оприлюднюється на офіційному вебпорталі ДПС (tax.gov.ua) (Головна/Діяльність/Плани та звіти роботи) до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки.

Коригування плану-графіку здійснюється на підставі проєктів, сформованих територіальними органами ДПС, починаючи з другого місяця поточного року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області