Підтвердження трудового стажу

Підтвердження трудового стажу

Чи зобов’язаний орган Пенсійного фонду під час призначення непрацюючій особі пенсії за віком ураховувати всі записи про роботу, що містяться в трудовій книжці? Як виправити у трудовій книжці неправильний запис про дату звільнення з роботи?

Михайло. м. Тернопіль.

Записи в трудовій книжці при звільненні або переведенні на іншу роботу повинні провадитись у точній відповідності з формулюванням чинного законодавства і з посиланням на відповідну статтю, пункт закону. Такі записи вносяться власником або уповноваженим ним органом у день звільнення, позначаються арабськими цифрами, повинні точно відповідати тексту наказу чи розпорядження і завіряються печаткою роботодавця. В разі виявлення неправильного або неточного запису відомостей про роботу, виправлення виконується власником або уповноваженим ним органом, де було зроблено відповідний запис. Якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності — вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а в разі його відсутності — обласним архівом. Показання свідків не можуть бути підставою для виправлення занесених раніше записів. У разі зміни запису відомостей про роботу у третій графі пишеться: «Запис за таким-то номером недійсний». Про це йдеться у пунктах 2.3, 2.4, 2.6, 2.8, 2.10 інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої спільним наказом Мінпраці, Мін’юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.1993 р. №58.

За відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підстав і інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо документи про трудовий стаж не збереглися, підтвердження трудового стажу здійснюється органами Пенсійного фонду на підставі показань свідків (пункти 1, 2 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 12.08.1993 р. №637).

 Заява про призначення пенсії непрацюючим особам подається до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання заявника. До такої заяви також додаються документи про стаж. За період роботи, починаючи з 1 січня 2004 року, страховий стаж обчислюється територіальними органами Пенсійного фонду за даними, що містяться в системі персоніфікованого обліку. За період роботи до 1 січня 2004 року стаж обчислюється на підставі записів у трудовій книжці. Рішення про відмову призначити пенсію чи про неврахування певних періодів стажу можна оскаржити до органу Пенсійного фонду вищого рівня або до суду. Про це йдеться в пунктах 1.1, 2.1 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування », затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25.11.2005 р. №22-1.

Отже, якщо у трудовій книжці записи про роботу здійснені відповідно до наведених правових норм, то орган Пенсійного фонду повинен урахувати їх під час призначення пенсії за віком.

Орест ЗВАРИЧ.