Обмежень для зберігання готівки із заробітної плати не існує. Але — протягом трьох робочих днів

Обмежень для зберігання готівки із заробітної плати не існує. Але — протягом трьох робочих днів

Готівкова виручка — це сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов’язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна (підпункт 4 пункту 3 розділу I Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні від 29 грудня 2017 року за номером 148. Про це нагадали в головному управлінні ЛПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 17 розділу II згаданого положення суб’єкти господарювання використовують готівкову виручку, в тому числі готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків із бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов’язковими платежами).

Суб’єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку в своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.

При цьому пунктом 6 розділу II положення визначено, що суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами, зокрема, з фізичними особами — у розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

При знятті готівкових коштів із поточних рахунків суб’єкти господарювання, з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами, зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються ці готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи.

Зазначені обмеження готівкових розрахунків поширюються на розрахунки за правочинами, предметом яких є будь-які матеріальні та нематеріальні блага, які можуть бути оцінені в грошовій формі, в тому числі на отриману/повернуту фінансову допомогу та внески до статутного фонду.

Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів із дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки (другий абзац пункту 18 розділу II положення).

Враховуючи сказане, обмежень стосовно використання готівки, яка надійшла до каси, зокрема, в результаті отриманої/повернутої фінансової допомоги, внесків до статутного фонду, для виплати заробітної плати діючим законодавством не встановлено. При цьому, зберігати готівку в касі для виплати заробітної плати понад установлений ліміт каси, підприємство має право протягом трьох робочих днів із дня настання строків цих виплат.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області