Виправляємо окремі помилки в графі 2 зведеної податкової накладної

Виправляємо окремі помилки в графі 2 зведеної податкової накладної

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Пунктом 11 Порядку заповнення податкової накладної, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2015 року за номером 1307 і зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2016 року за номером 137/28267, визначено, що при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу України платник податку складає окремі зведені податкові накладні за товарами/послугами, необоротними активами, які призначаються для їх використання, починають використовуватися:

1) в операціях, що не є об’єктом оподаткування;

2) в операціях, звільнених від оподаткування;

3) в операціях, що здійснюються платником податку в межах балансу платника податку, в тому числі передача для невиробничого використання, переведення виробничих необоротних активів до складу невиробничих необоротних активів;

4) в операціях, що не є господарською діяльністю платника податку.

Такі зведені податкові накладні складаються не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду.

При складанні в графі «Зведена податкова накладна» зазначається код ознаки:

1 — при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до пункту 198.5 згаданої статті 198;

2 — при нарахуванні податкових зобов’язань відповідно до пункту 199.1 статті 199.

Відповідно до пункту 16 порядку в разі складання зведених податкових накладних, особливості заповнення яких викладені у пункті 11 порядку, в графі 2 «Опис (номенклатура) товарів/послуг продавця» зведеної податкової накладної платником зазначаються дати складання та порядкові номери податкових накладних, складених на такого платника податку при постачанні йому товарів/послуг, необоротних активів, за якими він визначає податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 та пункту 199.1 статті 199 Податкового кодексу.

Згідно ж із пунктом 21 порядку при здійсненні коригування сум податкових зобов’язань, а також у випадку виправлення помилок, допущених при складанні податкової накладної, не пов’язаних із зміною суми компенсації вартості товарів/послуг, відповідно до статті 192 Податкового кодексу, постачальник (продавець) товарів/послуг складає розрахунок коригування кількісних і вартісних показників до податкової накладної за формою згідно з додатком 2 до податкової накладної.

Отже, якщо платником податку допущена помилка в графі 2 зведеної податкової накладної, складеної відповідно до вимог пунктів 198.5 та 199.1, яка не призводить до змін обсягів постачання або зменшення/збільшення податкових зобов’язань, зокрема, якщо зазначено неправильний номер податкової накладної, складеної на такого платника, то платник податку:

— з метою вилучення зайвої податкової накладної, яка не підлягала включенню до зведеної податкової накладної (з неправильно зазначеним номером), складає розрахунок коригування, в якому виводиться в «0» (обнуляється) відповідний рядок зведеної податкової накладної, в якій зазначено таку зайву податкову накладну. В такому розрахунку коригування зазначається код причини 201 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ» або 202 «Коригування зведеної податкової накладної, складеної відповідно до пункту 199.1 статті 199 ПКУ» (в залежності від того з яким типом причини складена зведена податкова накладна);

— складає нову зведену податкову накладну, в якій зазначає правильні дані податкової накладної, номер якої був невірно зазначений у зведеній податковій накладній. Така податкова накладна складається на дату не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду, в якому платник податку зобов’язаний був визначити відповідні податкові зобов’язання з ПДВ на підставі пунктів 198.5 та 199.1.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області