Якщо висвітлився код помилки

Якщо висвітлився код помилки

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 розділу IV Податкового кодексу України особи, які, відповідно до нього, мають статус податкових агентів, зобов’язані подавати до контролюючого органу за місцем свого розташування в строки, встановлені Податковим кодексом для податкового кварталу, податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, а також суми утриманого з них податку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Цей розрахунок подається лише при нарахуванні платнику податку податковим агентом сум зазначених доходів протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності не допускається.

Порядок заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податковий розрахунок за формою 1ДФ) затверджений наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4.

Згідно з пунктом 3.1 розділу III згаданого щойно порядку в реквізитах податкового розрахунку за формою 1ДФ, зокрема, відмічається відповідна клітинка «Звітний», «Звітний новий» чи «Уточнюючий». Залежно від того, звісно, який податковий розрахунок подається.

За необхідності проведення коригувань податкового розрахунку за формою 1ДФ до закінчення строку його подання подається звітний новий податковий розрахунок.

Уточнюючий податковий розрахунок за формою 1ДФ подається за необхідності проведення коригувань податкового розрахунку після закінчення строку його подання. Уточнюючий податковий розрахунок може подаватися як за звітний, так і за попередні періоди.

При цьому коригування поданого і прийнятого податкового розрахунку проводяться на підставі самостійно виявлених податковим агентом помилок, а також на підставі повідомлень про помилки, виявлені контролюючим органом.

Пунктом 4.4 розділу IV порядку визначено, що заповнення звітного нового та уточнюючого податкових розрахунків є однаковим. Звітний новий та уточнюючий податкові розрахунки подаються на підставі інформації з попередньо поданого податкового розрахунку і містять інформацію лише за рядками і реквізитами, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контролюючими органами до податкового агента.

Повідомлення щодо допущених помилок у поданому податковому розрахунку за формою 1ДФ містить перелік кодів помилок. При розгляді контролюючим органом звітного нового або уточнюючого податкових розрахунків, надісланого засобами електронного зв’язку, та виявлення, зокрема, наявності ідентичного запису в центральній базі даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (порівнюються суми доходу, податку, ознака доходу, ознака пільги, дати прийому та звільнення), повторно надісланий звіт підлягає відбракуванню за кодом помилки 73 «Увага, такий запис направлено до відома і не підлягає вилученню» з причин дублювання, про що повідомляється суб’єкту господарювання. Цей запис направляється до відома і вилученню не підлягає.

При здійсненні коригування показників розділу І податкового розрахунку за формою 1ДФ для виключення одного помилкового рядка з попередньо введеної інформації потрібно повторити всі графи такого рядка. І в графі 9 указати «1» — на виключення рядка; для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи і у графі 9 указати «0» — на введення рядка; для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову та ввести правильну інформацію, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а інший вносить правильну інформацію. Тоді в першому рядку в графі 9 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення (другий-п’ятий абзаци пункту 4.4 розділу IV порядку).

При здійсненні коригування показників розділу II податкового розрахунку, зокрема, для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації, в рядку «Військовий збір — виключення****» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Військовий збір» відобразити правильну інформацію (одинадцятий-дванадцятий пункту 4.4).

Враховуючи те, що кожна ситуація виправлення податковим агентом допущених у поданому податковому розрахунку помилок, у тому числі з кодом помилки 73, потребує детального розгляду та аналізу, то для отримання конкретної відповіді податківці рекомендують звернутися до контролюючих органів ДПС із наданням копій документів для отримання індивідуальної податкової консультації в письмовій формі. Відповідно до статті 52 Податкового кодексу України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області