Матеріальна допомога за рахунок міського бюджету

Матеріальна допомога за рахунок міського бюджету

Відповідно до підпункту 165.1.1 пункту 165.1 статті 165 розділу IV Податкового кодексу України до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються такі доходи, як сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги (включаючи грошові компенсації особам з інвалідністю, на дітей з інвалідністю при реалізації індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю, суми допомоги по вагітності та пологах), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги особам з інвалідністю з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно ж зі статтею 16 Закону України від 21 травня 1997 року за номером 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні» із змінами та доповненнями органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються згаданим Законом та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

До виключної компетенції сільських, селищних, міських рад відноситься, зокрема, затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування (пункт 22 статті 26 цього).

Відповідно ж до положень статті 34 Закону до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать делеговані повноваження, зокрема щодо вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства.

Враховуючи сказане, матеріальна допомога, що надається фізичним особам за рахунок міського бюджету, не підлягає оподаткуванню податком на доходи фізичних осіб. За умови виконання міською радою затвердженої програми соціально-економічного розвитку чи цільової програми з питань діяльності місцевого самоврядування, в якій передбачено надання такої допомоги за рахунок коштів місцевого бюджету (із конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом).

Згідно ж із довідником ознак доходів, наведеним у додатку до порядку заповнення та подання податковими агентами податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1—ДФ), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 із змінами та доповненнями, доходи у вигляді матеріальної допомоги, отримані фізичними особами за рахунок коштів місцевого бюджету (з конкретним визначенням її напрямів, умов надання та кошторисом), відображаються відповідним органом місцевого самоврядування у податковому розрахунку за формою 1—ДФ під ознакою доходу «128».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області