Оскарження платниками податкових вимог

Оскарження платниками податкових вимог

Відповідно до першого абзацу пункту 59.1 статті 59 Податкового кодексу України в разі, коли в платника податків виник податковий борг, контролюючий орган надсилає (вручає) йому податкову вимогу в порядку, визначеному для надсилання (вручення) податкового повідомлення-рішення. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно ж із вимогами його підпункту 17.1.7 пункту 17.1 статті 17 платник податків має право оскаржувати в порядку, встановленому Кодексом, рішення, дії (бездіяльність) контролюючих органів (посадових осіб). А пунктом 56.1 статті 56 установлено, що рішення, прийняті контролюючим органом, можуть бути оскаржені в адміністративному або судовому порядку.

Коли платник податків вважає, що контролюючий орган неправильно визначив суму грошового зобов’язання або прийняв будь-яке інше рішення, що суперечить законодавству або виходить за межі повноважень контролюючого органу, встановлених Податковим кодексом або іншими законами України, він має право звернутися до контролюючого органу вищого рівня із скаргою про перегляд цього рішення (пункт 56.2 статті 56).

Згідно ж із першим абзацом пункту 56.3 скарга подається до контролюючого органу вищого рівня в письмовій формі (за потреби — з належним чином засвідченими копіями документів, розрахунками та доказами, які платник податків вважає за потрібне надати з урахуванням вимог пункту 44.6 статті 44) протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання платником податків податкового повідомлення-рішення або іншого рішення контролюючого органу, що оскаржується.

Коли останній день строків, зазначених у статті 56, припадає на вихідний або святковий день, останнім днем вважається перший робочий день, що настає за вихідним або святковим днем (пункт 56.13).

Одночасно з поданням скарги контролюючому органу вищого рівня платник податків зобов’язаний письмово повідомляти контролюючий орган, яким визначено суму грошового зобов’язання або прийнято інше рішення, про оскарження його податкового повідомлення-рішення або будь-якого іншого рішення (пункт 56.5).

Статтею 19 прим.1 Податкового кодексу визначено перелік функцій контролюючих органів. Функцію здійснення погашення податкового боргу, стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску та інших платежів закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів.

Тобто для оскарження податкових вимог, направлених органами ДПС, діє однорівнева система адміністративного оскарження. Це означає, що при прийнятті платником податків рішення про оскарження податкової вимоги, він має право звернутися до ДПС із скаргою про перегляд цього рішення протягом десяти робочих днів, що настають за днем отримання такої вимоги.

Рішення ДПС, прийняте за розглядом скарги платника податків, є остаточним і не підлягає подальшому адміністративному оскарженню. Але може бути оскаржене в судовому порядку (пункт 56.10).

Порядок судового провадження щодо оскарження рішень контролюючого органу регулюється положеннями Кодексу адміністративного судочинства України.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області