Підприємці повинні декларувати й інші власні доходи

Підприємці повинні декларувати й інші власні доходи

Відповідно до пункту 177.5 статті 177 Податкового кодексу України фізичні особи — підприємці подають до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами календарного року у встановлені ним строки для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи фізичних осіб. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Фізичні особи — підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли зі спрощеної системи оподаткування на загальну чи сплачували фіксований податок до набрання чинності Податкового кодексу, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи за станом на дату державної реєстрації підприємцем (підпункт 177.5.2 згаданого пункту 177.5).

Фізичні особи — підприємці подають річну податкову декларацію в строк, визначений підпунктом 49.18.5 пункту 49.18 статті 49 Кодексу, — протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Відповідно ж до пункту 177.11 статті 177 фізичні особи — підприємці в податковій декларації поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи.

Форма податкової декларації та інструкція щодо її заповнення затверджені наказом Міністерства фінансів України від другого жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25 квітня2019 за номером 177).

Відповідно до пункту 8 розділу IІІ інструкції у відомостях про власне майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис):

1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 — земельні ділянки; 2 — житлові будинки; 3 — квартири; 4 — садові (дачні) будинки; 5 — гаражі; 6 — водойми; 7 — автомобілі легкові; 8 — автомобілі вантажні (спеціальні); 9 — водні транспортні засоби; 10 — повітряні судна; 11 — мотоцикли (мопеди); 12 — інше нерухоме (рухоме) майно;

2) кожний об’єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графах:

1 — коду рядка;

2 — номера категорії об’єктів;

3 — місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;

4 — року набуття права власності/року випуску (для рухомого майна);

5 — загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);

6 — значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;

7 — відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою «х»).

Іншими словами, фізична особа — підприємець на загальній системі оподаткування повинна подавати за результатами календарного року податкову декларацію, в якій поряд із доходами від підприємницької діяльності мають зазначатися інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, в тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області