Необхідна реєстрація

Необхідна реєстрація

Відповідно до пункту 42 прим.1.5 статті 42 Податкового кодексу України платник податків стає користувачем електронного кабінету та набуває право подавати звітність в електронній формі і вести листування засобами електронного зв’язку в електронній формі після проходження в електронному кабінеті електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису з дотриманням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронні довірчі послуги» або тих сервісів ідентифікації, використання яких дозволяється методологом електронного кабінету. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Кваліфікований електронний підпис надається фізичній особі за умови подання надавачу електронних довірчих послуг (як приклад — кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС), зокрема, таких документів:

— заповненої і підписаної «Реєстраційної картки для фізичної особи» (встановленого зразка зі згодою на обробку персональних даних), в якій зазначаються дані про реєстраційний номер облікової картки платника податків (або серія та номер паспорта/номер ID-картки, якщо через релігійні переконання заявник відмовився від реєстраційного номера облікової картки платника податків);

— копії документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків (картки платника податків), завіреної підписом власника.

З огляду на викладене, для отримання кваліфікованого електронного підпису фізична особа вже повинна бути зареєстрована у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області