Порядок подання звітності в електронному вигляді

Порядок подання звітності в електронному вигляді

Подання електронних документів здійснюється платниками податків відповідно до норм Податкового кодексу України та Порядку обміну електронними документами з контрольними органами, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 6 червня 2017 року за номером 557, що визначає основні організаційно-правові засади обміну електронними документами між суб’єктами електронного документообігу (СЕД). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 1 розділу ІІІ згаданого порядку юридичні особи, самозайняті особи, податкові агенти, контрольні органи, органи державної влади, органи місцевого самоврядування набувають статусу СЕД із дати укладення договору про визнання електронних документів шляхом приєднання до нього на підставі заяви про приєднання до договору про визнання електронних документів, яка подається протягом операційного дня у визначеному форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до контрольного органу за основним місцем обліку платника.

Фізичні особи, які не є самозайнятими особами, автоматично вважаються СЕД та мають право подавати електронні документи до контрольних органів виключно з використанням кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Підписувачем заяви про приєднання до договору має бути особа, яка згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань є керівником. За наявності кваліфікованої електронної печатки на заяву про приєднання до договору спочатку накладається КЕП, після нього — печатка (пункт 4 розділу ІІІ порядку).

Підтвердженням про приєднання платника до договору є отримання ним другої квитанції про прийняття заяви про приєднання до договору, на яку накладається печатка контрольного органу ( третій абзац пункту 8 розділу ІІІ порядку).

Відповідно до першого, третього-п’ятого абзаців пункту 3 розділу ІІ порядку платник створює електронні документи в строки та відповідно до нього, що визначені законодавством для відповідних документів в електронному та паперовому виглядах, із зазначенням всіх обов’язкових реквізитів та з використанням засобу КЕП чи печатки, а також договором (окрім фізичних осіб, які не є самозайнятими особами). Контроль за введенням даних, їх повнотою та достовірністю при створенні електронного документа покладається на платника. Створення електронного документа завершується накладанням на нього КЕП підписувача (підписувачів) та печатки (за наявності), як передбачено для аналогічного документа в паперовому вигляді. Платник має право отримати кваліфіковану електронну довірчу послугу в будь-якого кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Пунктами 4, 5 розділу ІІ порядку визначено, що після накладання КЕП платник здійснює шифрування електронного документа з дотриманням вимог до форматів криптографічних повідомлень, затверджених в установленому законодавством порядку, та надсилає його у форматі (стандарті) засобами телекомунікаційного зв’язку до адресата протягом операційного дня з урахуванням встановлених законодавством граничних строків для подання таких документів.

Варто також зауважити, що платник має право подавати звітність в електронній формі за неосновним місцем обліку на підставі діючого договору, укладеного з органом ДПС за основним місцем обліку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області