Готівкові розрахунки з особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Готівкові розрахунки з особами, які здійснюють незалежну професійну діяльність

Повідомлення головного управління ДПС у Тернопільській області. Про обмеження готівкових розрахунків суб’єктів господарювання.

Відповідно до пункту 6 розділу ІІ Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року за номером 148, суб’єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:

1) між собою — у розмірі до десяти тисяч гривень включно;

2) з фізичними особами — у розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

У разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами суб’єкти господарювання зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких вони здійснюються, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Платежі понад установлені граничні суми проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку. Кількість суб’єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.

Обмеження, установлене в згаданому пункті 6 розділу II положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою електронного платіжного засобу.

Згідно ж із пунктом 7 розділу ІІ фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:

1) із суб’єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами — у розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

Платежі на суму, що перевищує 50000 гривень, проводяться через банки або небанківські фінансові установи, які в установленому законодавством України порядку отримали ліцензію на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунку, шляхом переказу коштів із поточного рахунку на поточний рахунок або внесення коштів до банку чи небанківської фінансової установи для подальшого їх переказу на поточні рахунки в банку;

2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до п’ятдесяти тисяч гривень включно.

Платежі на суму, яка перевищує 50000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів з поточного рахунку на поточний рахунок або внесення та/або переказу коштів на поточні рахунки (у тому числі на депозит нотаріуса на окремий поточний рахунок у національній валюті).

Тобто, якщо особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, не зареєстрована як фізична особа — підприємець, то на готівкові розрахунки з нею не поширюється обмеження в розмірі десяти тисяч гривень. Водночас на розрахунки з такою особою поширюється обмеження в розмірі п’ятдесяти тисяч гривень.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області