Наслідки несвоєчасно сплачених платником єдиного внеску пені і штрафів

Наслідки несвоєчасно сплачених платником єдиного внеску пені і штрафів

Відповідно до пункту 1 другої частини статті 6 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» із змінами та доповненнями платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язаний своєчасно та в повному обсязі нараховувати, обчислювати і сплачувати єдиний внесок. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Причому єдиний внесок підлягає сплаті незалежно від фінансового стану платника (дванадцята частина статті 9 згаданого Закону).

При несвоєчасній сплаті або не в повному обсязі сплати єдиного внеску до платника застосовуються фінансові санкції, передбачені цим Законом, а посадові особи, винні в порушенні законодавства про збір та ведення обліку єдиного внеску, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно із законом (одинадцята частина статті).

Варто також зазначити, що нормами чинного законодавства не передбачено відповідальності за несплату штрафних санкцій та пені по єдиному внеску. Однак відповідно до п’ятнадцятої частини статті 25 Закону рішення контрольного органу про нарахування пені та/або застосування штрафів є виконавчим документом. У разі, якщо платник єдиного внеску не сплатив зазначені в рішенні суми протягом десяти календарних днів, а також не повідомив у цей строк контрольний орган про оскарження рішення, воно передається державній виконавчій службі в порядку, встановленому законом.

Пунктом 12 розділу VІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 квітня 2015 року за номером 449 із змінами та доповненнями, визначено, що суми штрафів та нарахованої пені, застосованих за порушення порядку та строків нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, стягуються в тому самому порядку, що і суми недоїмки із сплати єдиного внеску. Суми штрафів та нарахованої пені включаються до вимоги про сплату боргу (недоїмки), якщо їх застосування пов’язано з виникненням та сплатою недоїмки.

Якщо платник єдиного внеску згідно з десятим абзацом четвертої частини статті 25 згаданого Закону протягом десяти календарних днів із дня отримання вимоги не сплатив зазначені у вимозі суми недоїмки та штрафів разом із нарахованою пенею, не узгодив вимогу з контрольним органом шляхом оскарження в адміністративному або в судовому порядку або не сплатив узгоджену суму недоїмки протягом десяти календарних днів із дня отримання узгодженої вимоги, контрольний орган надсилає в порядку, встановленому законом, до підрозділу державної виконавчої служби узгоджену вимогу про сплату недоїмки в електронній формі.

Окрім того, в таких випадках контрольний орган має право звернутися до суду з позовом про стягнення недоїмки (дванадцятий абзац четвертої частини статті 25 Закону).

За рахунок сум, що надходять від платника єдиного внеску або від державної виконавчої служби, погашаються суми недоїмки, штрафних санкцій та пені в порядку календарної черговості їх виникнення. У разі якщо платник має несплачену суму недоїмки, штрафів та пені, сплачені ним суми єдиного внеску зараховуються в рахунок сплати недоїмки, штрафів та пені і порядку календарної черговості їх виникнення (пункт 8 розділу VІ інструкції).

При цьому строк давності щодо нарахування, застосування та стягнення сум недоїмки, штрафів та нарахованої пені не застосовується (шістнадцята частина статті 25 Закону).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області