Подання заяви про перехід на четверту групу спрощеної системи оподаткування

Подання заяви про перехід на четверту групу спрощеної системи оподаткування

Фізична особа — підприємець (ФОП), щодо якої в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань містяться відомості про створення ним сімейного фермерського господарства, які надійшли від державного реєстратора до органу ДПС, має право обрати або перейти на четверту групу платників єдиного податку за умови дотримання вимог підпункту «б» підпункту 4 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зареєстровані в установленому порядку ФОП подають заяву про застосування спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для четвертої групи, до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація.

ФОП, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного календарного кварталу.

За умови дотримання платником єдиного податку вимог, встановлених ПКУ для обраної ним групи, він може самостійно перейти на сплату єдиного податку, встановленого для інших груп платників єдиного податку, шляхом подання заяви до контрольного органу не пізніше ніж за п’ятнадцять календарних днів до початку наступного кварталу.

Заява подається з позначкою «Реєстрація (перехід)». При цьому:

— у полі 1 зазначається найменування контрольного органу, до якого вона подається;

— у полі 2 — реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати будь-які платежі за серією (за наявності) та номером паспорта) та ставиться позначка у полі «Фізична особа — підприємець»;

— у полі 3 — прізвище, ім’я, по батькові ФОП;

— у полі 4 — відомості щодо податкової адреси ФОП та контактний телефон.

Поля 5.1 і 5.1.1 заяви заповнюються ФОП, які обирають спрощену систему оподаткування (четверту групу платників єдиного податку), а саме:

— у полі 5.1 — дата обрання або переходу на спрощену систему оподаткування;

— у полі 5.1.1 — група (4) із позначкою «із реєстрацією ПДВ» чи «без реєстрації ПДВ».

Поле 5.2 заяви заповнюється ФОП, які в установленому порядку зареєстровані платниками єдиного податку та самостійно бажають перейти на сплату єдиного податку, встановленого для четвертої групи платників єдиного податку, в якому відображається інформація щодо групи платника єдиного податку в якій перебував ФОП та групи на яку переходить ФОП (4) із реєстрацією ПДВ/чи без реєстрації ПДВ, дата (період) зміни групи платників єдиного податку — число, місяць (словами) та рік.

У полі 5.3 заяви зазначаються відомості про реєстрацію платника ПДВ:

— індивідуальний податковий номер;

— дата реєстрації платником ПДВ — число, місяць (словами) та рік.

Окрім того, ставиться позначка про реєстрацію платником ПДВ або анулювання реєстрації платником ПДВ.

Поле 5.4 «Внесення змін до реєстру платників єдиного податку» та поле 5.5 «Відмова від спрощеної системи оподаткування» заяви не заповнюються.

У полі 6 «Місце провадження господарської діяльності» заяви зазначається така інформація:

— код за КОАТУУ заповнюється відповідно до Класифікатора об’єктів адміністративно-територіального устрою України, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 31 жовтня 1997 року за номером 659, розміщеного на офіційному вебсайті Державної служби статистики України;

— область, район, населений пункт;

— вулиця, номер будинку/офісу/квартири;

— індекс.

У полі 7 заяви вказується кількість осіб, які одночасно перебувають із ФОП у трудових відносинах. У цьому випадку зазначається «0», оскільки ФОП — платники єдиного податку четвертої групи не використовують працю найманих осіб.

У полі 8 заяви вказуються обрані види діяльності згідно з КВЕД ДК 009:2010, затвердженим наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року за номером 457 із змінами.

У полі 9 заяви зазначається інформація про наявність/відсутність податкового боргу, крім безнадійного, що виник унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) із позначкою «відсутній» або «наявний» та сума податкового боргу в гривнях (при наявності).

Сума обсягу доходу за попередній календарний рік у полі 10 заяви не відображається. Також розрахунок доходу за попередній календарний рік, що передує року переходу на спрощену систему оподаткування за попередній календарний рік не додається до заяви.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області