Є можливість унести зміни до декларації

Є можливість унести зміни до декларації

Відповідно до пункту 292 прим.1.2 статті 292 прим.1 Податкового кодексу України (ПКУ) базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на перше січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Базою оподаткування для платників єдиного податку четвертої групи для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) є нормативна грошова оцінка, зокрема, ріллі в області, з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного за станом на перше січня базового податкового (звітного) року відповідно до порядку, встановленого ПКУ.

Разом із тим станом на 20 лютого поточного року подання податкової декларації платника єдиного податку відповідно до пункту 271.2 статті 271 ПКУ можуть бути затверджені нові нормативні грошові оцінки земель, які наберуть чинності після граничного терміну подання декларації. При цьому затверджені рішеннями органів самоврядування технічні документації оцінок передаються до Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру з метою внесення відомостей до кадастру в термін, визначений чинним законодавством. Відповідно до Закону України «Про оцінку земель» зі змінами та доповненнями, і згаданого пункту 271.2 статті 271 оприлюднюється інформація про виконання і набрання чинності оцінок земельних ділянок.

Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2015 року за номером 578 (із змінами і доповненнями). При цьому формою податкової декларації передбачено, що при зміні протягом року, зокрема, нормативної грошової оцінки земельної ділянки, показники в колонках 7—10 декларації заповнюються (із застосуванням формул за відповідними колонками) із дня календарного місяця, в якому починають та/або до дня календарного місяця, в якому припиняють діяти вказані зміни.

З огляду на сказане платник єдиного податку при поданні податкової декларації має використовувати відомості про оцінку на дату складання податкової декларації і застосовувати відомості оцінок і таких, що наберуть чинності в календарному звітному році.

Якщо виконання оцінки, яка набере чинності в поточному календарному році, платник податку отримує витяг із технічної документації оцінки земельної ділянки з метою уточнення податкових зобов’язань.

Тобто при зміні бази оподаткування в звітному періоді платник єдиного податку четвертої групи має можливість унести зміни до податкової декларації щодо річної суми податку в строки і порядку, передбаченими статтею 50, підпунктом 295.9.5 пункту 295.9 статті 295 ПКУ.

Окрім того, порядок виправлення платником податку самостійно виявлених помилок, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації, визначено нормами статті 50 ПКУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області