Порядок подання розрахунку частини чистого прибутку

Порядок подання розрахунку частини чистого прибутку

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями затверджений постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 року за номером 138 зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до першого абзацу пункту 2 згаданого порядку частина чистого прибутку (доходу) сплачується державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.

Центральним органам виконавчої влади необхідно було забезпечити надходження до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань, що належать до сфери управління зазначених органів, наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період 2019 року в строк до 13 грудня 2019 року у розмірі, визначеному першим абзацом пункту 1 порядку (третій абзац третій пункту 2 порядку).

Пунктом 3 порядку визначено, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого наказом ДПА України від 16 травня 2011 року за номером 285, та зазначається в податковій декларації з податку на прибуток підприємств, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897 зі змінами та доповненнями.

Розрахунок разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби в строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.

Поряд з цим, пунктом 46.1 статті 46 Податкового кодексу України (ПКУ) визначено, що податкова декларація, розрахунок, звіт — документ, що подається платником податків (у тому числі відокремленим підрозділом у випадках, визначених ПКУ) контрольному органу в строки, встановлені законом, на підставі якого здійснюється нарахування та/або сплата податкового зобов’язання або відображаються обсяги операції (операцій), доходів (прибутків), щодо яких податковим та митним законодавством передбачено звільнення платника податку від обов’язку нарахування і сплати податку і збору, чи документ, що свідчить про суми доходу, нарахованого (виплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, суми утриманого та/або сплаченого податку.

При цьому, згідно з першим абзацом пункту 49.19 статті 49 ПКУ якщо податкова декларація за квартал, півріччя, три квартали або рік розраховується наростаючим підсумком на підставі показників базових податкових періодів, з яких складаються такі квартал, півріччя, три квартали або рік (без урахування авансових внесків), згідно з відповідним розділом ПКУ, зазначена податкова декларація подається в строки, визначені пунктом 49.18 статті 49 ПКУ для такого базового звітного (податкового) періоду, крім декларації з податку на прибуток, яка розраховується наростаючим підсумком за рік.

Під терміном «базовий звітний (податковий) період» слід розуміти перший звітний (податковий) період року, визначений відповідним розділом ПКУ (другий абзац пункту 49.19 статті 49 ПКУ).

Податкові декларації, крім випадків, передбачених ПКУ, подаються за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює, зокрема:

— календарному кварталу або календарному півріччю (у тому числі в разі сплати квартальних або піврічних авансових внесків) — протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (півріччя) (підпункт 49.18.2 пункту 49.18 статті 49 ПКУ);

— календарному року для платників податку на прибуток для податкової декларації, яка розраховується наростаючим підсумком за рік, — протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року (підпункт 49.18.6 пункту 49.18 статті 49 ПКУ).

Тобто розрахунок разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями за підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів у терміни, передбачені для квартальної звітності — протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, за підсумками року — протягом шістдесяти календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області