Аби визначитися, загляніть до Податкового кодексу

Аби визначитися, загляніть до Податкового кодексу

Порядок оподаткування доходів фізичних осіб—підприємців визначений статтею 177 Податкового кодексу України (ПКУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до її пункту 177.2 об’єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською діяльністю фізичної особи—підприємця.

Перелік витрат, безпосередньо пов’язаних з отриманням доходів фізичною особою-підприємцем від провадження господарської діяльності на загальній системі оподаткування визначено пунктом 177.4.

Згідно з підпунктом 177.4.5 пункту 177.4 до складу витрат фізичної особи-підприємця на загальній системі оподаткування не включаються:

— витрати, не пов’язані з провадженням господарської діяльності;

— витрати на придбання, самостійне виготовлення основних засобів та витрати на придбання нематеріальних активів, які підлягають амортизації;

— витрати на придбання та утримання основних засобів, визначених восьмим-десятим абзацами підпункту 177.4.6 пункту 177.4;

— документально не підтверджені витрати.

Зазначені у статті 177 ПКУ підприємці мають право за власним бажанням включати до складу витрат, пов’язаних із провадженням їхньої господарської діяльності, амортизаційні відрахування з відповідним веденням окремого обліку таких витрат. При цьому амортизації підлягають, зокрема витрати на придбання основних засобів та нематеріальних активів (підпункт 177.4.6 пункту 177.4).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області