Форма для подання розрахунку частини чистого прибутку

Форма для подання розрахунку частини чистого прибутку

Із 27 лютого 2020 року набули чинності зміни, внесені пунктом 7 Закону України від 16 січня 2020 року за номером 465-ІХ «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» до Закону України від 21 вересня 2006 року за номером 185 «Про управління об’єктами державної власності» зі змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Зокрема, п’яту частину статті 11 Закону за номером 185 доповнено новими положеннями, відповідно до яких господарські товариства один раз на рік подають до податкового органу розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку в порядку та строки, встановлені Податковим кодексом України (ПКУ).

При цьому, платники частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку несуть відповідальність за неподання або несвоєчасне подання до податкових органів розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку або за порушення правил нарахування та сплати (перерахування) таких платежів у порядку, передбаченому ПКУ.

Водночас 23 травня 2020 року набрав чинності Закон України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві», згідно з яким унесено зміни до пунктів 46.1 та 46.2 статті 46 ПКУ, в яких передбачено, що платники частини чистого прибутку (доходу) та/або дивідендів на державну частку, визначені Законом за номером 185, подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, та річну фінансову звітність.

Окрім того, розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, які подаються до контрольних органів відповідно до іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, прирівнюються до податкової декларації.

Порядок відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями визначено постановою Кабінету міністрів України від 23 лютого 2011 року за номером 138.

Пунктом 3 згаданого порядку встановлено, що частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету, визначається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається в податковій декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженій наказом Міністерства фінансів України від 20 жовтня 2015 року за номером 897.

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом із фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями до органів державної податкової служби в строк, передбачений для подання декларації.

Форма розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затверджена наказом Державної податкової служби України від 16 травня 2011 року за номером 285.

Варто зазначити, що пунктом 46.6 статті 46 ПКУ встановлено, що якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Окрім того, пунктом 46.4 статті 46 ПКУ передбачено, якщо платник податків вважає, що форма податкової декларації, визначена центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, збільшує або зменшує його податкові зобов’язання всупереч нормам ПКУ з такого податку чи збору, він має право зазначити цей факт у спеціально відведеному місці в податковій декларації.

За необхідності платник податків може подати разом із такою податковою декларацією доповнення до неї, які складені за довільною формою, що вважатиметься невід’ємною частиною податкової декларації. Причому доповнення подається з поясненням мотивів його.

Тобто акціонерні товариства, які є платниками дивідендів на державну частку/частини чистого прибутку (доходу) (у разі не прийняття рішення про виплату дивідендів у встановлений Законом за номером 185 термін), з метою виконання його вимог та вимог ПКУ щодо звітування можуть скористатися формою згаданого розрахунку за номером 285 для звітування перед контрольними органами та подати до нього доповнення, складені за довільною формою.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області