Коли змінили місце провадження господарської діяльності…

Коли змінили місце провадження господарської діяльності…

Відповідно до підпункту 3 пункту 298.3.1 статті 298 Податкового кодексу України (ПКУ) до заяви про застосування спрощеної системи оподаткування за наявності включаються відомості, зокрема, про зміну місця провадження господарської діяльності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності платниками єдиного податку першої і другої груп заява подається не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися такі зміни (пункт 298.5 статті 298 ПКУ).

Також необхідно враховувати, що в разі здійснення платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, застосовується максимальний розмір ставки єдиного податку, встановлений статтею 293 ПКУ для відповідної групи таких платників єдиного податку (пункт 293.7 статті 293 ПКУ).

При зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності платниками єдиного податку третьої групи заява подається не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни (перший абзац пункту 298.6 статті 298 ПКУ).

При зміні відомостей, передбачених підпунктами 1—5 пункту 299.7 статті 299 ПКУ, до реєстру платників єдиного податку зміни вносяться в день подання платником відповідної заяви (пункт 299.8 статті 299 ПКУ).

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Платники єдиного податку відповідно до ПКУ несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій (пункт 300.1 статті 300 ПКУ).

ПКУ не передбачена відповідальність за неподання фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку заяви при зміні місця провадження господарської діяльності.

Водночас згідно з першим абзацом пункту 299.11 статті 299 ПКУ у разі виявлення відповідним контрольним органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої-третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. В такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів із моменту прийняття рішення контрольним органом.

Окрім того, якщо зміна місця провадження господарської діяльності призводить до збільшення розміру ставки єдиного податку, зокрема, при здійсненні платниками єдиного податку першої і другої груп господарської діяльності на територіях більш як однієї сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, то до платника, яким не подано заяву про зміну місця провадження діяльності, застосовується відповідальність, передбачена пунктом 122.1 статті 122 ПКУ.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області