Стежте за дотриманням вимог використання доходів

Стежте за дотриманням вимог використання доходів

При недотриманні неприбутковою організацією вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ), а для релігійної організації — вимог, визначених другим абзацом підпункту 133.4.1 і підпункту 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, така неприбуткова організація зобов’язана подати в строк, визначений для місячного податкового (звітного) періоду, звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації за період з початку року (або з початку визнання організації неприбутковою в установленому порядку, якщо таке визнання відбулося пізніше) по останній день місяця, в якому вчинено таке порушення, та зазначити і сплатити суму самостійно нарахованого податкового зобов’язання з податку на прибуток. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Податкове зобов’язання розраховується виходячи із суми операції (операцій) нецільового використання активів. Така неприбуткова організація виключається контрольним органом із реєстру та вважається платником податку на прибуток для цілей оподаткування з першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено порушення.

За період із першого дня місяця, наступного за місяцем, в якому вчинено порушення, по 31 грудня податкового (звітного) року така неприбуткова організація зобов’язана щокварталу подавати до контрольного органу податкову декларацію з податку на прибуток (з наростаючим підсумком), сплачувати податок у строк, визначений для квартального періоду та подавати фінансову звітність у порядку, встановленому для платників податку на прибуток.

Із наступного податкового (звітного) року така неприбуткова організація подає податкову декларацію з податку на прибуток і фінансову звітність та сплачує податок на прибуток у порядку, встановленому розділом ІІІ ПКУ для платників податку на прибуток.

Встановлення контрольним органом відповідно до норм ПКУ факту використання неприбутковою організацією доходів (прибутків) для цілей інших, ніж передбачені підпунктом 133.4.2 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, є підставою для виключення такої організації з реєстру і нарахування податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств, штрафних санкцій і пені відповідно до норм ПКУ. Податкові зобов’язання, штрафні санкції і пеня нараховуються, починаючи з першого числа місяця, в якому вчинено порушення.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області