Законодавчі новації

Законодавчі новації

Законом України від 16 січня 2020 року за номером 466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» внесено зміни, зокрема, до статті 65 Податкового кодексу України (ПКУ), якою визначено порядок взяття на облік у контрольному органі самозайнятої особи. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Із 23 травня 2020 року, відповідно до пункту 65.5 статті 65 ПКУ, взяття на облік самозайнятої особи здійснюється контрольним органом у день отримання відповідних відомостей від державного реєстратора (для фізичних осіб-підприємців) або прийняття заяви (для осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність).

Раніше взяття на облік самозайнятої особи здійснювалося контрольним органом не пізніше наступного робочого дня із дня отримання відповідних відомостей від державного реєстратора.

Дані про взяття на облік ФОП передаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у день взяття на облік у порядку, встановленому Міністерством юстиції України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Взяття на облік ФОП підтверджується відомостями, оприлюдненими на порталі електронних сервісів відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Раніше взяття на облік ФОП підтверджувалося випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, що надсилалася (видавалася) ФОП у порядку, встановленому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань».

Окрім того, оновлено пунктом 65.9 статті 65 ПКУ, відповідно до якого, фізична особа, яка зареєстрована як підприємець та при цьому провадить незалежну професійну діяльність, обліковується у контрольних органах як ФОП з ознакою провадження незалежної професійної діяльності.

Також внесено зміни до пункту 65.10 статті 65 ПКУ, яким визначено порядок внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків запису про припинення підприємницької діяльності ФОП чи незалежної професійної діяльності фізичної особи. Підстави для внесення такого запису:

— внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності ФОП — із дати державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП;

— припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу — з дати прийняття уповноваженим органом відповідного рішення або іншої дати, визначеної законом, що регулює реєстрацію відповідної незалежної професійної діяльності, датою припинення, зупинення або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу;

— закінчення строку дії свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо) — з дати закінчення такого строку;

— анулювання чи скасування згідно із законодавством свідоцтва про реєстрацію чи іншого документа (дозволу, сертифіката тощо), що підтверджує право фізичної особи на провадження незалежної професійної діяльності, або скасування реєстраційної дії щодо державної реєстрації фізичної особи підприємцем — з дати такого анулювання чи скасування.

Також визначено, що державна реєстрація припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Якщо після внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків запису про припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області