База оподаткування ПДВ операцій із передачі майна у фінансовий лізинг та повернення такого майна

База оподаткування ПДВ операцій із передачі майна у фінансовий лізинг та повернення такого майна

Відповідно до підпункту «а» пункту 185.1 статті 185 Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку, зокрема, з передачі об’єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/орендарю. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (окрім акцизного податку на реалізацію суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, збору на обов’язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв’язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками — суб’єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених із них препаратів (окрім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг не може бути нижчою за ціну придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій із постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижчою за звичайні ціни, а база оподаткування операцій із постачання необоротних активів не може бути нижчою за балансову (залишкову) вартість за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (при відсутності обліку необоротних активів — виходячи із звичайної ціни), за винятком:

— товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

— газу, який постачається для потреб населення;

— електричної енергії, ціна на яку склалася на ринку електричної енергії.

Відповідно ж до підпункту 196.1.2 пункту 196.1 статті 196 ПКУ не є об’єктом оподаткування ПДВ операції повернення майна із схову (відповідального зберігання) його власнику, а також майна, попередньо переданого в концесію або лізинг (оренду) концесієдавцю або лізингодавцю (орендодавцю), крім переданого у фінансовий лізинг.

Тобто операції з передачі майна у фінансовий лізинг та повернення майна, переданого у фінансовий лізинг, є об’єктом оподаткування ПДВ, база оподаткування яких визначається відповідно до пункту 188.1 статті 188 ПКУ.

При цьому, відповідно до пункту 187.6 статті 187 ПКУ датою виникнення податкових зобов’язань орендодавця (лізингодавця) для операцій фінансової оренди (лізингу) є дата фактичної передачі об’єкта фінансової оренди (лізингу) у користування орендарю (лізингоотримувачу).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області