Експортно-імпортні операції, для яких строк розрахунків становить 365 календарних днів

Експортно-імпортні операції, для яких строк розрахунків становить 365 календарних днів

Пунктом 2 статті 1 Закону України від 21 червня 2018 року за номером 2473-VIII «Про валюту і валютні операції», який введено в дію 7 лютого 2019 року, визначено, що термін «товар» вживається в значенні, визначеному Законом України від 16 квітня 1991 року за номером 959-XII «Про зовнішньоекономічну діяльність», відповідно до статті 1 якого товар — будь-яка продукція, послуги, роботи, права інтелектуальної власності та інші немайнові права, призначені для продажу (оплатної передачі). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до пункту 21 розділу II Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління Національного банку України (НБУ) від 2 січня 2019 року за номером 5, граничні строки розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів становлять 365 календарних днів.

Згадані граничні строки розрахунків поширюються на незавершені операції резидента з експорту та імпорту товарів, за якими до 7 лютого 2019 року не встановлено банком порушення 180-денного строку розрахунків (або строків, визначених у висновках центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики, виданих на перевищення встановлених законодавством України строків розрахунків), згідно з постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року за номером 7 «Про затвердження Інструкції про порядок валютного нагляду банків за дотриманням резидентами граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів».

Натомість вони не поширюються на товари, роботи та послуги, визначені пунктом 1 постанови Правління НБУ від 14 травня 2019 року за номером 67 «Про встановлення винятків та (або) особливостей запровадження граничних строків розрахунків за операціями з експорту та імпорту товарів і внесення змін до деяких нормативно-правових актів», а саме на:

1) товари, які використовуються для виконання робіт із виготовлення (розробки) агрегатів, систем космічних ракетних комплексів (космічних ракет-носіїв), космічних апаратів, наземного сегмента космічних систем та їх агрегатів, систем і комплектувальних виробів, а також із розробки, виробництва, переобладнання, ремонту, модифікації, технічного обслуговування авіаційної техніки та авіаційних двигунів для суб’єктів космічної діяльності, визначених відповідно до статті 1 Закону України від 15 листопада 1996 року за номером 502/96-ВР «Про космічну діяльність» із змінами і доповненнями, а також суб’єктів літакобудування, що підпадають під дію статті 2 Закону України від 12 липня 2001 року за номером 2660-III «Про розвиток літакобудівної промисловості»;

2) товари, які експортуються та (або) імпортуються для потреб угоди про розподіл продукції та передбачені такою угодою;

3) товари, імпорт яких здійснюється в рамках виконання державних контрактів з оборонного замовлення на постачання (закупівлю) продукції, виконання робіт та надання послуг, укладених відповідно до Закону України від 3 березня 1999 року за номером 464-XIV «Про державне оборонне замовлення» із змінами і доповненнями та договорів (контрактів), укладених зі службою замовника, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 27 квітня 2011 року за номером 464 «Питання державного оборонного замовлення» (зі змінами);

4) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод щодо закупівлі, що укладаються Міністерством охорони здоров’я України зі спеціалізованими організаціями, які здійснюють закупівлі, або угод щодо закупівлі лікарських засобів, медичних виробів, допоміжних засобів та інших товарів медичного призначення і послуг, що укладаються централізованою закупівельною організацією — державним підприємством, засновником якого є Міністерство охорони здоров’я України;

5) послуги, роботи (крім транспортних і страхових послуг та/або робіт), права інтелектуальної власності та (або) інші немайнові права, що експортуються;

6) медичні послуги, що імпортуються для забезпечення лікування (у тому числі обстеження та діагностики) за кордоном громадян України із захворюваннями згідно із затвердженим Міністерством охорони здоров’я України переліком рідкісних (орфанних) захворювань, які призводять до скорочення тривалості життя хворих або їх інвалідизації та для яких існують визнані методи лікування

7) товари і послуги, що підлягають закупівлі відповідно до угод, що укладаються громадською організацією «Національний олімпійський комітет України», необхідні для забезпечення участі національних збірних команд України та офіційних делегацій України в Олімпійських іграх, Юнацьких олімпійських іграх, Європейських іграх та інших міжнародних спортивних заходах, що проводяться під егідою Міжнародного олімпійського комітету, Європейських олімпійських комітетів, Асоціації національних олімпійських комітетів.

Із дати набрання чинності постанови Правління НБУ від 30 червня 2020 року за номером 91 «Про внесення зміни до постанови Правління Національного банку України від 14 травня 2019 року за номером 67», встановлені Національним банком України граничні строки розрахунків за операціями з імпорту товарів і послуг не поширюються на операції, визначені у підпункті 7 пункту 1 Постанови за номером 67, незалежно від дати здійснення таких операцій.

Граничні строки розрахунків, зазначені в пункті 21 розділу II згаданого на початку оложення:

1) не поширюються на операцію з експорту, імпорту товарів (уключаючи незавершені розрахунки за операцією), сума якої (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції) є меншою, ніж розмір, передбачений статтею 20 Закону України від 6 грудня 2019 року за номером 361-IX «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», крім дроблення операцій з експорту товарів або дроблення валютних операцій;

2) застосовуються з урахуванням установлених НБУ за поданням Кабінету міністрів України, відповідно до другого абзацу частини першої статті 13 Закону за номером 2473, винятків та (або) особливостей для окремих товарів, та (або) галузей економіки (пункт 22 розділу II положення).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області