Коригування фінансового результату на суму членських внесків неприбуткових організацій

Коригування фінансового результату на суму членських внесків неприбуткових організацій

Пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено, що не є платниками податку на прибуток неприбуткові підприємства, установи та організації в порядку та на умовах, встановлених цих пунктом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Неприбутковою організацією в розумінні оподаткування податком на прибуток підприємств є підприємство, установа та організація, що одночасно відповідає вимогам, встановленим у підпункті 133.4.1 пункту 133.4 статті 133 ПКУ, зокрема, внесена контрольним органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій Реєстр).

Перелік неприбуткових організацій, що відповідають вимогам пункту 133.4 і не є платниками податку, визначено в підпункті 133.4.6.

Відповідно до першого абзацу підпункту 134.1. об’єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень ПКУ.

Згідно з підпунктом 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ фінансовий результат податкового (звітного) періоду збільшується на суму коштів або вартості товарів, виконаних робіт, наданих послуг, безоплатно перерахованих (переданих) протягом звітного (податкового) року неприбутковим організаціям, внесеним до реєстру на дату такого перерахування коштів, передачі товарів, робіт, послуг (окрім неприбуткової організації, яка є об’єднанням страховиків, якщо участь страховика в такому об’єднанні є умовою проведення діяльності такого страховика відповідно до закону, та неприбуткових організацій, до яких застосовуються положення підпункту 140.5.14 пункту 140.5 статті 140 ПКУ), у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Вимоги підпункту 140.5.9 пункту 140.5 статті 140 ПКУ не поширюються на сплату банком обов’язкових зборів відповідно до Закону України від 23 лютого 2012 року за номером 4452-VI «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» зі змінами та доповненнями, а також на сплату платниками податку інших платежів, здійснення яких є обов’язковою умовою для проведення професійної діяльності відповідно до законодавства України.

Положення першого абзацу підпункту 140.5. не застосовується до безоплатно поставлених (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, товарів, за умови, що:

1) такі товари на день укладення договору про їх закупівлю були включені до переліку лікарських засобів, медичних виробів та допоміжних засобів до них, що закуповуються за кошти державного бюджету для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я, затвердженого Кабінетом міністрів України, та

2) такі товари були придбані особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, за рахунок коштів державного бюджету, передбачених для виконання програм та здійснення централізованих заходів з охорони здоров’я.

Положення першого абзацу підпункту 140.5.9 не застосовується до безоплатно поставлених (переданих) особою, уповноваженою на здійснення закупівель у сфері охорони здоров’я, товарів, за умови, що такі товари були придбані за кошти грантів (субгрантів) для виконання програм Глобального фонду для боротьби із СНІДом, туберкульозом та малярією в Україні відповідно до закону.

Отже, якщо платник податку на прибуток сплачує неприбутковій організації, яка відповідає вимогам пункту 133.4 та внесена до реєстру, членські внески на безповоротній основі, то такий платник повинен збільшити фінансовий результат до оподаткування на суму таких членських внесків у розмірі, що перевищує чотири відсотки оподатковуваного прибутку попереднього звітного року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області