На підставі чого може бути скасоване податкове повідомлення-рішення з плати за землю

На підставі чого може бути скасоване податкове повідомлення-рішення з плати за землю

Нагадування головного управління ДПС у Тернопільській області.  Про те, коли надіслані громадянам податкові повідомлення-рішення з плати за землю можуть бути скасовані.

Податкові повідомлення-рішення з плати за землю, надіслані (вручені) фізичним особам (громадянам), можуть бути скасовані (відкликані) на підставі їхньої письмової заяви, поданої до контрольного органу за місцем знаходження земельної ділянки або за місцем знаходження будь-якої із земельних ділянок, що знаходяться у власності такої особи (якщо платник податків має у власності декілька земельних ділянок), для проведення звірки даних щодо:

— розміру площ та кількості земельних ділянок, що перебувають у власності та/або користуванні платника податку;

— права на користування пільгою зі сплати податку з урахуванням положень пунктів 281.4 та 281.5 статті 281 Податкового кодексу України;

— розміру ставки земельного податку;

— нарахованої суми плати за землю.

При виявленні розбіжностей між даними контрольних органів та даними, підтвердженими платником плати за землю на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, а також, у разі зміни розміру ставки плати за землю, контрольний орган (контрольні органи) за місцем знаходження кожної із земельних ділянок проводить (проводять) протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає)/надсилають (вручають) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

При переході права власності на земельну ділянку від одного власника — фізичної особи до іншого протягом календарного року контрольний орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

Якщо такий перехід відбувається після першого липня поточного року, контрольний орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Також податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним, якщо:

— контрольний орган скасовує раніше прийняте податкове повідомлення-рішення;

— контрольний орган зменшує нараховану суму грошового зобов’язання, суму зменшення (збільшення) податкових зобов’язань;

— рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контрольного органу;

— рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, визначена у податковому повідомленні-рішенні контрольного органу, рішенням суду, що набрало законної сили, зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань та штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контрольного органу.

Якщо контрольний орган скасовує рішення, таке податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним із дня прийняття контрольним органом рішення про його скасування.

У випадках, якщо, контрольним органом або рішенням суду, що набрало законної сили зменшується сума грошового зобов’язання, сума зменшення (збільшення) податкових зобов’язань, штрафної (фінансової) санкції (штрафу) та пені, що визначені у податковому повідомленні-рішенні контрольного органу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним із дня отримання платником податків податкового повідомлення-рішення, яке містить зменшену суму грошового зобов’язання.

Також, у випадку, коли рішенням суду, що набрало законної сили, скасовується податкове повідомлення-рішення контрольного органу, податкове повідомлення-рішення вважається відкликаним у день набрання законної сили відповідним рішенням суду.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області