Заповнення юридичними особами звіту з плати за землю

Заповнення юридичними особами звіту з плати за землю

Після аналізу податкової звітності з плати за землю було встановлено низку неточностей допущених платниками податків при заповнені розділів І та II. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Насамперед необхідно звернути увагу на те, що декларація заповнюється з урахуванням приміток. У разі наявності в ній відмітки «земельний податок» заповнюється розділ І, зокрема:

— у колонці 2 зазначається код цільового призначення земельної ділянки відповідно до Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженою наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року за номером 548, зазначеній у документах, що засвідчують/підтверджують право власності/користування земельними ділянками, арабськими цифрами у форматі ХХ.ХХ:

 • 01 — землі сільськогосподарського призначення;
 • 02 — землі житлової забудови;
 • 03 — землі громадської забудови;
 • 04 — землі природно-заповідного фонду;
 • 05 — землі іншого природоохоронного призначення;
 • 06 — землі оздоровчого призначення;
 • 07 — землі рекреаційного призначення;
 • 08 — землі історико-культурного призначення;
 • 09 — землі лісогосподарського призначення;
 • 10 — землі водного фонду;
 • 11 — землі промисловості;
 • 12 — землі транспорту;
 • 13 — землі зв’язку;
 • 14 — землі енергетики;
 • 15 — землі оборони;
 • 16 — землі запасу;
 • 17 — землі резервного фонду;
 • 18 — землі загального користування;

— у колонці 3 вказується вид права на земельну ділянку:

1 — власність;

2 — постійне користування;

3 — оренда.

При поданні декларації із земельного податку у графі 3 розділу І буде проставлятися вид права «1» (якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності платника) або «2» (якщо земельна ділянка перебуває в постійному користуванні платника);

— у колонці 4 — серія та номер документа, який засвідчує/підтверджує право власності або користування земельною ділянкою (відображається послідовність букв та цифр, наприклад серія та номер державного акт) на земельну ділянку);

— у колонці 5 — дата державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

— у колонці 6 — номер державної реєстрації прав власності/користування в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (у разі наявності) — послідовність цифр;

— у колонці 7 зазначається кадастровий номер земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);

— у колонці 8 зазначається площа земельної ділянки у га (із чотирма десятковими знаками);

— у колонці 9 зазначається площа земельної ділянки в кв. м (із двома десятковими знаками);

(не допускається заповнення показників площі землі одночасно в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру!)

— у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки, якщо її проведено, (у гривнях із двома десятковими знаками). Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на перше січня поточного року на коефіцієнт індексації;

— у колонці 11 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі ріллі (у гривнях із двома десятковими знаками) — для земель, де не проведена нормативна грошова оцінка;

— у колонці 12 вказується ставка земельного податку (у відсотках);

— у колонці 13 вказується річна сума земельного податку станом на перше січня звітного року, яка розраховується за формулою: гр. 13 = гр. 8 або 9 х гр. 10 або 11 х гр. 12/100

Для декларації за місяць річна сума розраховується як для декларації за рік;

— у колонці 14 зазначається код відповідної пільги згідно з довідниками податкових пільг;

— у колонці 15 відображається розмір пільги відповідно до законодавства та/або рішення органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування, яким пільгу надано (у відсотках);

— у колонці 16 вказується сума пільги зі сплати земельного податку.

На суму пільги зі сплати земельного податку зменшується показник річної суми земельного податку відповідної земельної ділянки, щодо якої надано пільгу.

— у колонці 17 вказується річна сума земельного податку станом на перше січня звітного року, що підлягає сплаті до бюджету, за вирахуванням суми пільги із земельного податку, яка розраховується за формулою: гр. 17 = гр. 13 – гр. 16

Якщо пільга зі сплати земельного податку відповідної земельної ділянки відсутня, то показник графи 13 дорівнює показнику графи 17;

За наявності в декларації відмітки «орендна плата» заповнюється розділ II, зокрема:

— у колонці 2 зазначається код цільового призначення орендованої земельної ділянки відповідно до класифікатора (аналогічно заповненню колонки 2 розділу І декларації)

— у колонці 3 — дата укладання договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

— у колонці 4 — номер укладеного договору оренди земельної ділянки державної або комунальної власності – послідовність цифр;

— у колонці 5 — дата державної реєстрації прав оренди земельної ділянки у такому форматі: дд.мм.рррр, де: дд – число місяця, мм – місяць, рррр – рік;

— у колонці 6 — номер державної реєстрації прав оренди земельної ділянки — послідовність цифр;

— у колонці 7 зазначається кадастровий номер орендованої земельної ділянки (у форматі 0000000000:00:000:0000);

— у колонці 8 зазначається площа орендованої земельної ділянки у га (із чотирма знаками після коми);

— у колонці 9 зазначається площа орендованої земельної ділянки в м2 (з двома знаками після коми);

(не  допускається заповнення  показників площі землі одночасно в колонці 8

та 9 по одному кадастровому номеру!)

— у колонці 10 вказується нормативна грошова оцінка одиниці площі земельної ділянки (у гривнях з копійками);

Нормативна грошова оцінка землі має бути уточнена станом на перше січня поточного року на коефіцієнт індексації;

— у колонці 11 вказується розмір орендної плати за земельну ділянку державної чи комунальної власності (у відсотках з двома знаками після коми);

— у колонці 12 вказується річна сума орендної плати станом на перше січня звітного року, яка розраховується за формулою: гр. 12 = (гр. 8(або гр. 9) х гр.10 х гр. 11)/ 100

Інформація у колонках 2 розділів І та II декларації має відповідати інформації, зазначеній у документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі оренди за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 4—6 розділу І декларації (послідовність цифр, букв, дата) має відповідати інформації, зазначеній у документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою.

Інформація у колонках 3—6 розділу II декларації (послідовність цифр, дата) має відповідати інформації, зазначеній у договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

При припиненні права власності або користування земельною ділянкою (у тому числі оренди земельної ділянки державної або комунальної власності) колонки 4—6 розділу І декларації та колонки 3—6 розділу II декларації заповнюються аналогічно. При цьому платники мають право скористатися нормами пункту 46.4 статті 46 Податкового кодексу України (ПКУ) щодо подання доповнення до декларації, яке може бути складено за довільною формою та буде використано контрольним органом при аналізі її показників. Про цей факт платник робить відмітку в спеціально відведеному місці декларації, а доповнення до неї вважатиметься невід’ємною її частиною.

Варто також зазначити, що згідно з підпунктом 78.1.4 пункту 78.1 статті 78 Кодексу однією з підстав, яка надає контрольному органу право на проведення документальної позапланової перевірки, може бути, зокрема, виявлення недостовірності даних, що містяться в податкових деклараціях, поданих платником податків, якщо платник податків не надав пояснення та їх документальні підтвердження на письмовий запит контрольного органу (оформленого відповідно до вимог статті 73 ПКУ), в якому зазначено виявлену недостовірність даних та відповідну декларацію протягом п’ятнадцяти робочих днів із дня, наступного за днем отримання запиту.

Тобто при не заповненні (або заповнення не в повному обсязі) колонок 4, 5, 6 розділу І або 3, 4, 5, 6 розділу II декларації контрольним органом може бути проведена документальна позапланова перевірка.

Інформація у колонках 7 розділів І та II декларації зазначається в разі наявності, вона має відповідати інформації, зазначеній у документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Інформація у колонках 8, 9 розділів І та II декларації має відповідати інформації, зазначеній у документах, які засвідчують право власності або користування земельною ділянкою та в договорі орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності.

Податківці також звернули увагу на те, що загальні суми зазначені у колонці 17 розділу І (у разі наявності в декларації відмітки «земельний податок») та колонці 12 розділу II (у разі наявності в декларації відмітки «орендна плата»), повинні мати своє відображення в повному обсязі та відповідати даним колонки 3 рядка 3 розділу III.

Податкова декларація повинна містити обов’язкові реквізити (пункт 48.3 статті 48 ПКУ). Обов’язкові реквізити — це інформація, яку повинна містити форма податкової декларації та за відсутності якої документ втрачає визначений ПКУ статус із настанням передбачених законом юридичних наслідків.

В окремих випадках, коли це відповідає сутності податку або збору та є необхідним для його адміністрування, форма податкової декларації додатково може містити такі обов’язкові реквізити як, зокрема, код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ (пункт 48.4 статті 48 ПКУ).

Унаслідок подання декларації з невірно зазначеним кодом КОАТУУ за вказаним кодом виникає об’єкт оподаткування з нарахованими податковими зобов’язаннями, а за кодом КОАТУУ, де фактично знаходиться земельна ділянка, виникає факт неподання або несвоєчасного подання декларації. В такому разі за неподання або несвоєчасне подання декларації до такого платника податку застосовуються штрафні санкції відповідно до статті 120 ПКУ.

З огляду на зазначене необхідно здійснити звірку поданої податкової звітності з плати за землю до органів податкової служби та здійснити виправлення зазначених інформаційних показників у деклараціях із плати за землю за 2020 рік шляхом подання уточнювальних декларацій, а саме:

— зазначення інформації про категорію земельної ділянки у відповідності до класифікатора;

— наявність/відсутність/достовірність кадастрового номера земельної ділянки;

— наявність/достовірність площі земельної ділянки (у га або  м²);

— недопущення одночасного заповнення площі землі в колонці 8 та 9 по одному кадастровому номеру (у га і м²);

— заповнення невірного розділу декларації (при поданні декларації з орендної плати платником заповнюється розділ І та навпаки).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області