До уваги платників акцизного податку!

До уваги платників акцизного податку!

Головне управління ДПС у Тернопільській області повідомило, що 31 грудня 2020 року опубліковано Закон України від 17 грудня 2020 року за номером 1117-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування». Цей документ уніс зміни стосовно акцизного податку.

Зокрема, до підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ), які регулюють питання, пов’язані з віднесенням із 23 травня 2020 року відповідно до Закону України від 16 січня 2020 року за номером 466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» палива рідкого, на основі газойлів (дизпаливо), а також розчинників або розріджувачів на основі метанолу, до підакцизного пального, в частині:

— порядку врахування в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕА РПСЕ) залишків такого пального, які утворилися на 23 травня 2020 року.

Відповідно до змін, внесених Законом за номером 1117, платники, визначені в підпунктах 32—33 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, мають право:

— до 31 грудня 2020 року — подати заявку на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року. У підпунктах 32—33 підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ визначено умови подання таких заявок на поповнення обсягів залишку пального (а саме, без сплати акцизного податку за умови подальшого використання пального тільки для власного споживання або промислової переробки, зі сплатою акцизного податку — для пального, яке використовується в інших цілях);

— до 15 січня 2021 року (включно) скласти та зареєструвати акцизні накладні на  загальні обсяги пального, використаного в період із 23 травня до 31 грудня 2020 року включно для власного поживання та/або промислової переробки або реалізованого в цей період, за кожним акцизним складом/акцизним складом пересувним та кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД і зареєструвати такі акцизні накладні в Єдиному реєстрі акцизних накладних.

У зв’язку з набуттям чинності Закону за номером 1117 із першого січня 2021 року (тобто після закінчення визначеного терміну подання заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року) податківці повідомляють про подовження терміну подання  заявок на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року відповідно допідпунктів 32—33 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу до 15 січня 2021 року (включно).

При цьому в заявці на поповнення (коригування) залишку пального,поданійвідповідно до підпунктів 32—33  підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ зазначається:

— тільки один код пального згідно з УКТ ЗЕД (тобто заповнюється один рядок таблиці);

— умова оподаткування або «5» (якщо заявка подана без сплати акцизного податку), або «0» (якщо заявка подана зі сплатою акцизного податку).

У подальшому при власному споживанні чи промисловій переробці, або у випадку втрат пального, обсяги якого зазначені в заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до підпунктів 32—33  підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу без сплати акцизного податку (умова оподаткування «5»), складається акцизна накладна форми «П» в одному примірнику з врахуванням таких особливостей:

— у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «1» (власне споживання чи промислова переробка) або «2» (втрачене, зіпсоване, знищене пальне);

— у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається ознака щодо умов оподаткування «5»;

— у лівій частині акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, що реалізує пальне;

— у правій частині акцизної накладної в рядку «Особа — отримувач пального» зазначається «Неплатник», а до рядка «юридична особа — код за ЄДРПОУ отримувача пального; договір про спільну діяльність — реєстраційний обліковий номер; для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта» вноситься умовний код «1000000000».

Якщо в платника виникає необхідність переміщення пального, обсяги якого зазначені в заявці на поповнення залишку пального, складеній відповідно до підпунктів 32—33  підрозділу 5 розділу ХХ ПКУ без сплати акцизного податку (умова оподаткування «5»), з акцизного складу, зазначеного в такій заявці, на інший акцизний склад або акцизний склад пересувний, на такі операції складається акцизна накладна форми «П» у двох примірниках із врахуванням таких особливостей:

— у верхньому лівому куті акцизної накладної зазначається код операції «0» та умови оподаткування «5»;

— у лівій та правій частинах акцизної накладної зазначаються реквізити платника як особи, яка одночасно є особою, що реалізує пальне та отримує пальне.

Підпунктом 34 підрозділу 5 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ:

— визначено платників та види пального, на яких поширюються норми вказаного підпункту;

— платникам, якими було подано заявки на поповнення обсягів залишку пального зі сплатою акцизного податку (до прийняття змін до Кодексу щодо подання таких заявок без сплати акцизного податку), надано можливість здійснити в СЕА РПСЕ відповідні коригування та скористатися правом подання заявки на поповнення обсягів залишку пального без сплати акцизного податку;

— визначено механізм такого коригування.

Податківці також звернули увагу, що у випадку здійснення платниками коригувань в СЕА РПСЕ відповідно до підпункту 34 підрозділу 5 розділу ХХ Кодексу, заявки на поповнення обсягів залишку пального станом на 23 травня 2020 року без сплати акцизного податку можуть бути подані ними тільки до 15 січня 2021 (включно).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області