Нюанси відображення списаної заборгованості у додатку 4ДФ

Нюанси відображення списаної заборгованості у додатку 4ДФ

Відповідно до підпункту 164.2.7 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Податкового кодексу України (ПКУ) до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включається, зокрема, сума заборгованості платника податку за укладеним ним цивільно-правовим договором, за якою минув строк позовної давності та яка перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, крім сум податкової заборгованості, за якими минув строк позовної давності згідно з розділом II ПКУ, що встановлює порядок стягнення заборгованості з податків, зборів і погашення податкового боргу. Фізична особа самостійно сплачує податок із таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації про майновий стан і доходи.

Водночас підпунктом 165.1.49 пункту 165.1 статті 165 ПКУ визначено, що до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку не включаються, зокрема, інші доходи.

Особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне страхування зобов’язані подавати протягом 40 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контрольного органу за основним місцем обліку.

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення і подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773).

Відповідно до пункту 4 розділу IV згаданого порядку в додатку 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (додаток 4ДФ) до розрахунку у графі 6 «Ознака доходу» зазначається ознака доходу, наведена в розділі І «Довідник ознак доходів фізичних осіб» додатка 2 до порядку.

Згідно з довідником ознак доходів у додатку 4ДФ до розрахунку відображаються:

— сума списаної заборгованості, за якою минув строк позовної давності — під ознакою доходу «107», без заповнення граф 4 «Сума перерахованого податку» та 4а «Сума нарахованого податку», тобто проставляється «0»;

— інші доходи, які згідно з ПКУ не включаються до складу загального місячного (річного) оподатковуваного доходу, — під ознакою доходу «194».

Враховуючи сказане, сума списаної заборгованості, за якою минув строк позовної давності, відображається юридичною особою — кредитором у додатку 4ДФ до розрахунку під ознакою доходу «107». При цьому, фізична особа самостійно сплачує податок із таких доходів та зазначає їх у річній податковій декларації.

Водночас сума списаної на користь фізичної особи заборгованості, за якою минув строк позивної давності, розмір якої не перевищує суму, що становить 50 відсотків місячного прожиткового мінімуму, чинного для працездатної особи на перше січня звітного податкового року (у 2021 році — 1135 гривень), відображається у додатку 4ДФ до розрахунку під ознакою доходу «194», як виплата інших доходів.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області