Коли вирішили припинити незалежну професійну діяльність

Коли вирішили припинити незалежну професійну діяльність

Зняття з обліку фізичної особи, яка здійснювала незалежну професійну діяльність, в контрольному органі проводиться у порядку, встановленому пунктом 65.10 статті 65 та статтею 67 Податкового кодексу України (ПКУ), статтею 5 Закону України від 8 липня 2010 року за номером 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», розділом V Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24 листопада 2014 року за номером 1162 «Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників» із змінами та доповненнями та розділом ХІ Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року за номером 1588. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 2 пункту 11.18 розділу XI порядку за номером 1588 фізичні особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, знімаються з обліку після припинення або зупинення незалежної професійної діяльності або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу, за наявності документально підтвердженої інформації відповідного реєстру чи уповноваженого органу, що реєструє таку діяльність або видає документи про право на заняття такою діяльністю (свідоцтва, дозволи, сертифікати тощо), та поданих до контрольного органу за основним місцем обліку заяв про ліквідацію або реорганізацію платника податків за формою № 8-ОПП.

Підтвердженням припинення незалежної професійної діяльності є відомості (витяг) відповідного реєстру, до якого вноситься інформація про державну реєстрацію такої діяльності, щодо припинення, або зупинення, або зміни організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Державна реєстрація (реєстрація) припинення підприємницької чи незалежної професійної діяльності фізичної особи або внесення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків запису про припинення такої діяльності фізичною особою не припиняє її зобов’язань, що виникли під час провадження підприємницької чи незалежної професійної діяльності, та не змінює строків, порядків виконання таких зобов’язань та застосування штрафних санкцій і нарахування пені за їх невиконання.

Врегулювання питань погашення грошових зобов’язань та/або податкового боргу у разі припинення реєстрації у відповідному уповноваженому органі припинення незалежної професійної діяльності фізичної особи (якщо така реєстрація була умовою ведення незалежної професійної діяльності) здійснюється у порядку, визначеному ПКУ.

Пунктом 11.12 розділу XI порядку за номером 1588 визначено, що платникам податків, для яких законом установлені особливості їх державної реєстрації та які не включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також щодо яких законом або нормативно-правовим актом Кабінету міністрів України для проведення реєстрації ліквідації, реорганізації, закриття або припинення діяльності платника податків видається довідка про зняття з обліку платника податків за формою №12-ОПП, наведена у додатку 16 до порядку за номером 1588. З моменту видачі довідки за формою №12-ОПП такий платник податків уважається знятим з обліку в контрольному органі за умови реєстрації його припинення відповідно до законодавства або внесення запису про припинення до відповідного державного реєстру.

Згідно з пунктом 1 розділу V порядку за номером 1162 при прийнятті особою, яка провадить незалежну професійну діяльність, рішення про припинення такої діяльності, платник єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування зобов’язаний у десятиденний строк із дня прийняття рішення подати до контрольного органу заяву про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №7-ЄСВ згідно з додатком 5 до Порядку за номером 1162 та відомості (витяг) з відповідного реєстру про припинення, або зупинення незалежної професійної діяльності, або зміну організаційної форми відповідної діяльності з незалежної (індивідуальної) на іншу.

Платник єдиного внеску може не подавати заяву за формою №7-ЄСВ та документи, визначені пунктом 1 розділу V порядку за номером 1162, якщо таким платником до контрольного органу подано заяву та документи для зняття з обліку в контрольних органах, відповідно до розділу XI порядку за номером 1588. У такому разі датою подання заяви за формою №7-ЄСВ вважається дата, що відповідає даті подання заяви за формою №8-ОПП згідно з порядком за номером 1588.

Контрольний орган, отримавши заяву за формою №7-ЄСВ, проводить передбачену законодавством перевірку щодо правильності нарахування та сплати єдиного внеску. Платник єдиного внеску здійснює остаточні розрахунки з контрольним органом.

Після проведення остаточного розрахунку платником єдиного внеску контрольний орган знімає його з обліку та вносить відповідні записи до реєстру страхувальників із зазначенням дати та підстави зняття з обліку. Датою зняття з обліку зазначених осіб є дата внесення запису до реєстру страхувальників.

Пунктом 6 розділу V порядку за номером 1162 визначено, що після зняття з обліку, особі, яка провадить незалежну професійну діяльність, видається (надсилається) повідомлення про зняття з обліку платника єдиного внеску за формою №10-ЄСВ згідно з додатком 8 до порядку за номером 1162.

Коли після внесення до реєстру самозайнятих осіб запису про припинення незалежної професійної діяльності фізична особа продовжує провадити таку діяльність, вважається, що вона розпочала таку діяльність без взяття її на облік як самозайнятої особи.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області