Вид діяльності змінено, а податкову не повідомлено…

Вид діяльності змінено, а податкову не повідомлено…

Відповідно до пункту 299.7 статті 299 Податкового кодексу України (ПКУ) до реєстру платників єдиного податку вносяться відомості про платника єдиного податку, зокрема, види господарської діяльності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області

Згідно з підпунктом 298.3.1 пункту 298.3 статті 298 ПКУ платники єдиного податку при зміні відомостей, внесених до реєстру платників єдиного податку, мають надати заяву, до якої, зокрема включаються відомості про зміну видів господарської діяльності.

Зокрема, при зміні податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності, видів господарської діяльності заява подається платниками єдиного податку першої і другої груп не пізніше двадцятого числа місяця, наступного за місяцем, в якому відбулися зміни.

Коли зміни податкової адреси суб’єкта господарювання, місця провадження господарської діяльності відбулися заява подається платниками єдиного податку третьої групи не пізніше останнього дня кварталу, в якому відбулися такі зміни.

Форма заяви затверджена наказом Міністерства фінансів України від 16 липня 2019 року за номером 308.

Платники єдиного податку несуть відповідальність відповідно до ПКУ за правильність обчислення, своєчасність та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність подання податкових декларацій.

При цьому ПКУ не передбачена відповідальність за неподання фізичною особою-підприємцем — платником єдиного податку першої-третьої груп заяви при зміні видів господарської діяльності.

Разом із тим, згідно з першим абзацом пункту 299.11 статті 299 ПКУ при виявленні відповідним контрольним органом під час проведення перевірок порушень платником єдиного податку першої-третьої груп вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ, анулювання реєстрації платника єдиного податку першої-третьої груп проводиться за рішенням такого органу, прийнятим на підставі акта перевірки, з першого числа місяця, наступного за кварталом, в якому допущено порушення. У такому випадку суб’єкт господарювання має право обрати або перейти на спрощену систему оподаткування після закінчення чотирьох послідовних кварталів із моменту прийняття рішення контрольним органом.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області