Відображення даних податкової звітності в ІКП

Відображення даних податкової звітності в ІКП

Згідно з сьомим абзацом пункту 2 розділу I Порядку ведення податковими органами оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2021 року за номером 5 інтегрована картка платника (ІКП) — це форма оперативного обліку податків, зборів, платежів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що ведеться за кожним видом платежу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Первинні показники, які відображаються у підсистемі, що забезпечує обробку звітності та платежів, є показниками форм податкової звітності та звітності з єдиного внеску.

Після повного внесення даних документа звітності він отримує статус «Повністю введено».

Для документів звітності, поданих засобами електронного зв’язку в електронній формі, статус «Повністю введено» вважається присвоєним за умовчанням.

Пунктом 2 підрозділу 4 розділу IV згаданого порядку визначено, що дані документів звітності зі статусом «Повністю введено», поданих платниками у законодавчо встановлені терміни для такого подання, а також поданих із порушенням термінів подання, але до настання граничного строку сплати грошового зобов’язання за такими документами звітності, відображаються в ІКП датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов’язань за такими документами звітності.

Дані документів звітності зі статусом «Повністю введено», поданих платниками після настання граничного строку сплати грошового зобов’язання, а також дані уточнюючих документів звітності та дані документів звітності, поданих за звітний (податковий) період, на який припадає дата ліквідації платника, відображаються в ІКП датою подання таких документів звітності до податкового органу, якщо інше не визначено в алгоритмі відображення (рознесення) даних первинних показників в ІКП для форми документа звітності. При цьому за уточнюючими документами звітності в ІКП відображається різниця між грошовим зобов’язанням, зазначеним у поданому раніше документі звітності, та грошовим зобов’язанням, розрахованим з урахуванням виявлених платником помилок, штрафу та пені (у разі заниження грошового зобов’язання), визначені самостійно платником, якщо інше не передбачено формою документа звітності.

Враховуючи сказане, дані документів звітності відображаються в ІКП:

1) датою, що відповідає даті граничного терміну сплати грошових зобов’язань за такими документами звітності — у разі подання платниками документів звітності:

— у законодавчо встановлені терміни для такого подання;

— з порушенням термінів подання, але до настання граничного строку сплати грошового зобов’язання;

2) датою подання документів звітності до податкового органу, якщо інше не визначено в алгоритмі відображення (рознесення) даних первинних показників в ІКП для форми документа звітності — у разі подання платником таких Документів звітності:

— після настання граничного строку сплати грошового зобов’язання;

— уточнюючих;

— за звітний (податковий) період, на який припадає дата ліквідації платника.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області