Щоб вірно заповнити реквізити платіжного доручення на сплату державного мита

Щоб вірно заповнити реквізити платіжного доручення на сплату державного мита

Реквізит «Призначення платежу» платіжного доручення на сплату державного мита заповнюється з урахуванням вимог, визначених Порядком заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року за номером 666 із змінами та доповненнями. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з нормами пункту 1 згаданого порядку реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа заповнюється таким чином:

— поле №1 — друкується службовий код (знак) «*» (ознака платежу);

— поле №2 — друкується розділовий знак «;» та код виду сплати («101» — сплата суми державного мита);

— поле №3 — друкується розділовий знак «;» та податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку в паспорті або запис про відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків в електронному безконтактному носії);

— поле №4 — друкується розділовий знак «;» та роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається.

— у полі №5 — друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

— у полі №6 — друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється;

— у полі №7 — друкується розділовий знак «;», поле не заповнюється.

Під час заповнення полів не допускаються пропуски (пробіли) між цифрами та службовими знаками, між словами та службовими знаками.

Відповідно до пункту 13 додатка 9 «Указівки щодо заповнення реквізитів розрахункових документів та їх реєстрів» до Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року за номером 22 із змінами та доповненнями, у реквізиті «Отримувач» під час сплати платежів до бюджету зазначаються найменування (повне або скорочене) відповідної установи, на ім’я якої відкрито рахунки для зарахування надходжень до державного та/або місцевих бюджетів, найменування території та код бюджетної класифікації.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області