Оподаткування ПДФО матеріальної допомоги на оздоровлення

Оподаткування ПДФО матеріальної допомоги на оздоровлення

Відповідно до підпункту 14.1.48 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України (ПКУ) для цілей розділу IV ПКУ заробітна плата — це основна та додаткова заробітна плата, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, які виплачуються (надаються) платнику податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з відносинами трудового найму згідно із законом. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Об’єктом оподаткування резидента є загальний місячний оподатковуваний дохід.

До загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку включаються доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту).

Отже, якщо виплата матеріальної допомоги має систематичний характер і така допомога надається всім або більшості працівникам, наприклад, допомога на оздоровлення, при цьому її виплати передбачені положеннями про оплату праці найманих працівників (колективним договором, галузевою угодою тощо), прийнятими згідно з нормами трудового законодавства, то така матеріальна допомога з метою оподаткування прирівнюється до заробітної плати і вся її сума включається до загального місячного оподатковуваного доходу платника податку і оподатковується за ставкою 18 відсотків, встановленою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ, з врахуванням вимог пункту 164.6 статті 164 ПКУ.

Якщо працедавець надає окремим працівникам нецільову благодійну (матеріальну) допомогу за їх заявами у зв’язку з особистими обставинами, яка носить разовий характер, наприклад на вирішення соціально-побутових потреб, то її оподаткування регулюється пунктом 170.7 статті 170 ПКУ, згідно з третім абзацом підпункту 170.7.1 пункту 170.7 статті 170 ПКУ якого встановлено, що цільовою є благодійна допомога, що надається під визначені умови та напрями її витрачання, а нецільовою вважається допомога, яка надається без встановлення таких умов або напрямів.

Згідно з першим абзацом підпункту 170.7.3 пункту 170.7 статті 170 ПКУ не включається до оподатковуваного доходу сума нецільової благодійної допомоги, у тому числі матеріальної, що надається резидентами — юридичними або фізичними особами на користь платника податку протягом звітного податкового року сукупно у розмірі, що не перевищує суми граничного розміру доходу, визначеного згідно з першим абзацом підпункту 169.4.1 пункту 169.4 статті 169 ПКУ, встановленого на 1 січня такого року, тобто у 2020 році — 2940 гривень, у 2021 році — 3180 гривень.

Сума перевищення допомоги над вказаним розміром включається до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платника податку згідно з підпунктом 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 ПКУ і підлягає оподаткуванню у джерела виплати за ставкою встановленою пунктом 167.1 статті 167 ПКУ (18 відсотків).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області