Коштовний годинник чи зброю теж враховують при добровільному декларуванні

Коштовний годинник чи зброю теж враховують при добровільному декларуванні

Відповідно до підпункту «е» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 пункту 14.1 статті 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, зокрема, інші активи фізичної особи, у тому числі майно. Про це проінформували в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом 7.2 пункту 7 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ для об’єктів декларування, визначених підпунктами «б»-«е» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ ПКУ, база для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування визначається, зокрема, але не виключно, як:

витрати декларанта на придбання (набуття) об’єкта декларування;

вартість, що визначається на підставі оцінки майна та майнових прав, фінансових інструментів, інших активів. Оцінка щодо об’єкта декларування проводиться відповідно до законодавства країни, де знаходиться такий актив. Вартість активів, визначена в іноземній валюті, відображається в декларації у гривні за офіційним курсом національної валюти, встановленим Національним банком України станом на дату подання Декларації.

Враховуючи сказане, якщо фізична особа є власником коштовного годинника та дорогої зброї, які придбані за рахунок коштів, з яких податки не були сплачені, то базою для нарахування збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування є витрати на придбання зазначених активів або їх оціночна вартість, тобто база визначається платником самостійно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області