Нюанси звітності юридичної особи — платника єдиного податку четвертої групи

Нюанси звітності юридичної особи — платника єдиного податку четвертої групи

Інформація головного управління ДПС у Тернопільській області. Якщо юридична особа (ЮО) у власності та/або користуванні якої, у тому числі на умовах оренди, є земельна(і) ділянка(и), перебуває на податковому обліку (основне місце) в органі ДПС, який не обслуговує територіальну(і) громаду(и), де розташовані такі земельні ділянки, то у разі переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника єдиного податку вона подає:

до органу ДПС за своїм місцезнаходженням (місцем перебування на податковому обліку) загальну податкову декларацію платника єдиного податку четвертої групи із зазначенням в рядку 1 загальної частини одночасно двох відміток: тип «01» (загальна) та тип «04» (звітна);

до органу ДПС, який обслуговує територіальну громаду, до якої входить(ять) населений(і) пункт(и), де розташована(і) земельна(і) ділянка(и), звітну(і) податкову(і) декларацію(ії) із зазначенням в рядку 1 загальної частини однієї відмітки з типом «04» (звітна). При цьому, якщо земельні ділянки розташовані в населених пунктах різних територіальних громад, які обслуговує один орган ДПС, то звітні декларації подаються окремо за земельні ділянки по кожній територіальній громаді.

Якщо ЮО перебуває на податковому обліку (основне місце) в органі ДПС, який обслуговує територіальну громаду, де розташовані земельні ділянки ЮО, то до такого органу ДПС подаються дві декларації:

одна загальна декларація із зазначенням в рядку 1 загальної частини одночасно двох відміток: тип «01» (загальна) та тип «04» (звітна);

друга звітна декларація із зазначенням в рядку 1 загальної частини однієї відмітки з типом «04» (звітна).

У такому випадку загальній декларації в рядку 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» зазначається код КОАТУУ за місцезнаходженням органу ДПС, в якому платник перебуває на податковому обліку (основне місце).

У звітній(их) декларації(ях) в рядку 9 «Код органу місцевого самоврядування за місцем розташування земельної(их) ділянки(ок) за КОАТУУ» та додатку 1 до кожної такої декларації в графі 10 «код органу місцевого самоврядування за КОАТУУ» зазначається код населеного пункту — адміністративного центру територіальної громади згідно з КОАТУУ, до якої входить населений пункт, в якому знаходиться земельна ділянка.

За необхідності уточнення коду КОАТУУ платники мають право звертатися до органів ДПС, які обслуговують територіальні громади, до яких входять населені пункти, де розташовані земельні ділянки.

Єдиний податок сплачується до бюджету територіальної громади, до якої входять населені пункти, де розташовані земельні ділянки.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області