Ставка збору для вартості державних облігацій при податковій амністії

Ставка збору для вартості державних облігацій при податковій амністії

Відповідно до пункту 1 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України (ПКУ) одноразове (спеціальне) добровільне декларування — це особливий порядок добровільного декларування фізичною особою, визначеною пунктом 3 підрозділу 9 прим.4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ, належних їй активів, розміщених на території України та/або за її межами, якщо такі активи фізичної особи були одержані (набуті) такою фізичною особою за рахунок доходів, що підлягали в момент їх нарахування (отримання) оподаткуванню в Україні та з яких не були сплачені або сплачені не в повному обсязі податки і збори відповідно до вимог законодавства з питань оподаткування та/або міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та/або які не були задекларовані в порушення податкового та валютного законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контрольні органи, протягом будь-якого з податкових періодів, що мали місце до першого січня 2021 року. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до підпункту 5 пункту 2 статті 8 Закону України від 23 лютого 2006 року за номером 3480-IV «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» із змінами та доповненнями державні облігації України належать до цінних паперів.

При цьому державні облігації України поділяються на облігації внутрішньої державної позики України та облігації зовнішніх державних позик України (пункт 2 статті 16 згаданого Закону).

Згідно з підпунктом «ґ» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ об’єктами одноразового (спеціального) добровільного декларування можуть бути визначені підпунктами 14.1.280 і 14.1.281 пункту 14.1 статті 14 ПКУ активи фізичної особи, що належать декларанту на праві власності (в тому числі на праві спільної часткової або на праві спільної сумісної власності) і знаходяться (зареєстровані, перебувають в обігу, є на обліку тощо) на території України та/або за її межами станом на дату подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, у тому числі, але не виключно цінні папери та/або фінансові інструменти, визначені законом.

Підпунктом 8.1 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо об’єктів декларування, визначених підпунктом «ґ» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, що знаходяться (зареєстровані) в Україні, застосовується ставка 5 відсотків, окрім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною підпунктом 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 6 відсотків із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Згідно з підпунктом 8.2 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо об’єктів декларування, визначених підпунктом «ґ» пункту 4 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, що знаходяться (зареєстровані) за кордоном, застосовується ставка 9 відсотків, окрім тих, які оподатковуються за ставкою, визначеною підпунктом 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 11,5 відсотка із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

Водночас тимчасово з першого вересня 2021 року по перше березня 2022 року ставка збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування, визначена підпунктом 8.2 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ, застосовується у розмірі сім відсотків.

Як альтернативу платник податків може обрати ставку 9,5 відсотка із сплатою податкового зобов’язання трьома рівними частинами щорічно.

При цьому, відповідно до підпункту 8.3 пункту 8 підрозділу 9 прим.4 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ щодо номінальної вартості державних облігацій України з терміном обігу більше ніж 365 днів без права дострокового погашення, придбаних декларантом у період з першого вересня 2021 року до 31 серпня 2022 року до подання одноразової (спеціальної) добровільної декларації, застосовується ставка 2,5 відсотка.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області