Труднощі при заповненні звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Труднощі при заповненні звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації

Форма Звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 червня 2016 року за номером 553 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 квітня 2017 року за номером 469), передбачає, зокрема заповнення лише тих показників, які відображають особливості діяльності неприбуткової організації залежно від закону, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Частину І звіту заповнюють всі неприбуткові організації незалежно від того, дотрималися вони вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 Податкового кодексу України (ПКУ), чи ні.

У рядках 1.1—1.11 частини І звіту відображаються доходи, одержані неприбутковими організаціями, а в рядках 2.1—2.6 звіту — суми видатків (витрат).

При цьому формування доходів та видатків, що відображаються у звіті, здійснюється за правилами бухгалтерського обліку, тобто в момент їх виникнення незалежно від дати надходження або сплати коштів.

Зокрема, у рядку 1.6 звіту відображається загальна сума отриманої неприбутковою організацією безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:

у рядку 1.6.1 — благодійна допомога;

у рядку 1.6.2 ГД — гуманітарна допомога, яка дорівнює сумарному значенню графи 9 розділу ІІ додатка ГД до звіту;

у рядку 1.6.3 — суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається Кабінетом міністрів України, які добровільно перераховані (передані) неприбутковій організації згідно з другим абзацом пункту 33 підрозділу 4 розділу ХХ «Перехідні положення» ПКУ.

При цьому у рядку 1.6 звіту (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3) відображається вартість фактично отриманих неприбутковою організацією безоплатних надходжень активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), у тому числі надходжень на розрахунковий рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань.

Аналогічно відображаються видатки неприбуткової організації щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (рядок 2.4 та рядки 2.4.1, 2.4.2 ГД, 2.4.3 звіту відповідно). При цьому до рядка 2.4.2 ГД звіту переноситься сумарне значення графи 8 розділу ІІІ додатка ГД до звіту.

Відповідно у рядку 2.6 (та рядках 2.6.1, 2.6.2 ГД і 2.6.3) відображається вартість фактично переданих безоплатно (використаних) активів (кошів, майна), товарів (робіт, послуг), сум безповоротної фінансової допомоги, благодійної допомоги чи добровільних пожертвувань, у тому числі перерахованих з розрахункового рахунку (або/та виданих з каси).

Додаток ГД до звіту подається неприбутковими організаціями в обов’язковому порядку при здійсненні операцій з гуманітарною допомогою.

Частина ІІ звіту передбачена для розрахунку податкового зобов’язання з податку на прибуток підприємств та заповнюється лише неприбутковими організаціями, які не дотрималися вимог, визначених пунктом 133.4 статті 133 ПКУ.

У рядку 5 звіту відображається розрахунок об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств та дорівнює сумі рядків 3 та 4 звіту.

Об’єкт оподаткування розраховується із суми операції (операцій) нецільового використання активів (рядок 3) та/або суми доходу (прибутку) або її частини, що була розподілена серед засновників (учасників), членів неприбуткової організації, працівників (окрім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб (рядок 4).

Водночас сума операції (операцій) нецільового використання активів складається із суми рядка 3.1 ГД «гуманітарна допомога» (дорівнює рядку «Усього» графи 7 розділу IV додатка ГД) та рядка 3.2 «вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), які використані на цілі інші, ніж фінансування видатків на утримання неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій».

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області