Змінили місце проживання — проінформуйте про це

Змінили місце проживання — проінформуйте про це

Головне управління ДПС у Тернопільській області нагадує про обов’язок фізичних осіб повідомляти контрольні органи про зміну даних (зміна місця проживання (податкової адреси), прізвища, імені, по батькові, тощо) у місячний термін із дня настання таких змін відповідно до вимог Податкового кодексу України.

Правовий режим податкової інформації визначається Податковим кодексом України (ПКУ).

Згідно з пунктом 63.5 статті 63 ПКУ всі фізичні особи — платники податків та зборів реєструються у контрольних органах шляхом включення відомостей про них до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків.

Державна податкова служба формує та веде Державний реєстр фізичних осіб — платників податків.

Фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати контрольним органам відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають відмітку у паспорті), протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання відповідної заяви за формою та у порядку, визначеними центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику (пункт 70.7 статті 70 ПКУ).

До облікової картки фізичної особи — платника податків та повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) вноситься така інформація: прізвище, ім’я та по батькові; дата народження; місце народження (країна, область, район, населений пункт); місце проживання, а для іноземних громадян — також громадянство; серія, номер свідоцтва про народження, паспорта (аналогічні дані іншого документа, що посвідчує особу), ким і коли виданий; унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі — при внесенні інформації про особу до Єдиного державного демографічного реєстру (пункт 70.2 статті 70 ПКУ).

Відповідно до статей 63 та 70 глави 6 розділу II ПКУ, з метою визначення єдиної методики реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, затверджено «Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків».

Цим положенням визначено порядок, процедуру та форму подання заяви про зміну даних, що вносяться до облікової картки фізичної особи — платника податків, або повідомлення (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контрольний орган і мають відмітку у паспорті).

Зокрема, розділом IX згаданого положення визначено порядок подання заяви про зміну даних, які вносяться до облікової картки та повідомлення.

Відповідно до пункту 1 розділу IX положення, фізичні особи — платники податків зобов’язані подавати до контрольних органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки, протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви за формою №5ДР (додаток 12 до положення) або заяви за формою №5ДРП (додаток 13) відповідно.

Фізичні особи подають зазначені заяви особисто або через представника до контрольного органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а в разі зміни місця проживання — до контрольного органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого контрольного органу.

Для заповнення заяви використовуються дані документа, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують зміни таких даних.

Окрім цього, податківці повідомили, що заяву за формою №5ДР та копії документів про зміну даних, які вносяться до облікової картки можна подати в електронному вигляді за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» (cabinet.tax.gov.ua).

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Електронний кабінет складається із двох функціональних частин: відкрита (загальнодоступна) та приватна (особистий кабінет). Вхід до приватної частини (особистого кабінету) електронного кабінету здійснюється після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів — кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг або через Інтегровану систему електронної ідентифікації — id.gov.ua (MobileID та BankID).

Для інформаційної підтримки та допомоги платникам при користуванні електронним кабінетом його приватна частина містить режим «Допомога», де розміщено інструкцію користувача з кожного режиму електронного кабінету.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області