Нарахування мінімальної заробітної плати та утримання ПДФО з її розміру

Нарахування мінімальної заробітної плати та утримання ПДФО з її розміру

Відповідно до статті 1 Закону України від 24 березня 1995 року за номером 108/95-ВР «Про оплату праці» із змінами та доповненнями заробітна плата — це винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за трудовим договором роботодавець виплачує працівникові за виконану ним роботу. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно зі статтею 3 згаданого Закону мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці.

Мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати визначено статтею 3 прим.1 Закону.

Джерелом коштів на оплату праці працівників госпрозрахункових підприємств є частина доходу та інші кошти, одержані внаслідок їх господарської діяльності (стаття 4 Закону).

Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов’язань щодо оплати праці (стаття 15 Закону).

Статтею 35 Закону передбачено, що контроль за додержанням законодавства про оплату праці здійснюють:

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю;

податкові органи.

Відповідно до пункту 75.1 статті 75 Податкового кодексу України (ПКУ) контрольні органи мають право проводити камеральні, документальні (планові або позапланові; виїзні або невиїзні) та фактичні перевірки.

Згідно з пунктом 80.1 та підпунктом 80.2.7 пункту 80.2 статті 80 ПКУ при наявності та/або отримання в установленому законодавством порядку інформації про використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету контрольні органи здійснюють фактичну перевірку без попередження платника податків (особи).

Враховуючи те, що мінімальна заробітна плата є державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств усіх форм власності і господарювання, то контрольні органи мають право здійснювати контроль за її нарахуванням, утриманням з її розміру податку на доходи фізичних осіб.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області