Відображення у звітності зміни річного ліміту використання води

Відображення у звітності зміни річного ліміту використання води

Відповідно до підпунктів 255.11.13, 255.11.14 пункту 255.11 статті 255 Податкового кодексу України (ПКУ) при перевищенні водокористувачами встановленого річного ліміту використання води рентна плата за спеціальне використання води обчислюється і сплачується у п’ятикратному розмірі виходячи з фактичних обсягів використаної води понад встановлений ліміт використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів та обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

За понадлімітне використання води рентна плата обчислюється за кожним джерелом водопостачання окремо згідно з установленими ставками рентної плати та коефіцієнтами.

За відсутності у водокористувача дозволу на спеціальне водокористування із встановленими у ньому лімітами використання води рентна плата справляється за весь обсяг використаної води, що підлягає оплаті як за понадлімітне використання.

Згідно зі статтею 4 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» однією з основних вимог до дозвільної системи у сфері господарської діяльності є, зокрема, строк дії документа дозвільного характеру або необмеженість строку дії такого документа.

Форма Податкової декларації з рентної плати затверджена наказом Міністерства фінансів України від 17 серпня 2015 року за номером 719 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 7 листопада 2016 року за номером 927).

Невід’ємною частиною декларації є додатки. Відповідний тип додатка забезпечує обчислення податкового зобов’язання за відповідним видом об’єкта оподаткування. Зокрема, розрахунок з рентної плати за спеціальне використання води здійснюється у додатку 5 до декларації.

У декларації та додатках 5 до неї заповнюються всі рядки усіх розділів з урахуванням приміток. При цьому у разі подання декларації та додатків до неї на паперових носіях за відсутності значення рядок прокреслюється, а у разі подання засобами електронного зв’язку — не заповнюється. Вартісні показники розрахунку зазначаються у гривнях з копійками.

При отриманні або зміні протягом кварталу (року) річного ліміту використання води у додатку 5 до декларації, зокрема, зазначається:

у рядку 7 — встановлений річний ліміт використання води відповідно до нового (чинного) дозволу у метрах кубічних;

у рядку 8.1 — об’єкт оподаткування з початку року:

первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної води в межах установленого річного ліміту згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, у метрах кубічних;

у рядку 8.2 — об’єкт оподаткування з початку року:

первинними водокористувачами зазначається обсяг використаної понад установлений річний ліміт води згідно з отриманим дозвільним документом, який враховується при визначенні податкового зобов’язання з початку року, у метрах кубічних.

Необхідно зазначити, що у разі отримання дозволу водокористувачем, який у минулих податкових періодах поточного року здійснював використання води без дозволу, податкові зобов’язання, обчислені як за понадлімітне використання води, не переглядаються.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області