Відображення в розрахунку та додатку 4ДФ до нього кількості працівників не уповноваженого відокремленого підрозділу

Відображення в розрахунку та додатку 4ДФ до нього кількості працівників не уповноваженого відокремленого підрозділу

Відповідно до підпункту «б» пункту 176.2 статті 176 Податкового кодексу України (ПКУ) особи, які мають статус податкових агентів, зобов’язані, зокрема, подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контрольного органу за основним місцем обліку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Такий розрахунок подається лише у разі нарахування сум зазначених доходів платнику податку — фізичній особі податковим агентом, платником єдиного внеску протягом звітного періоду. Запровадження інших форм звітності із зазначених питань не допускається.

Якщо відокремлений підрозділ юридичної особи не уповноважений нараховувати, утримувати і сплачувати (перераховувати) податок до бюджету, податковий розрахунок за такий підрозділ подає юридична особа до контрольного органу за основним місцем обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773) затверджені форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску та Порядок заповнення та подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску.

Згідно з пунктом 1 розділу III згаданого порядку заголовна частина розрахунку містить інформацію про додатки, що є невід’ємною частиною розрахунку, зокрема, додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» до розрахунку.

У рядках заголовної частини розрахунку зазначаються, зокрема, відомості щодо чисельності працівників:

у рядку 10 «Штатна чисельність працівників» — у розрізі місяців звітного кварталу штатна чисельність працівників;

у рядку 101 — середньооблікова кількість штатних працівників за звітний період; осіб, у тому числі:

у рядку 102 — працівників, яким відповідно до чинного законодавства встановлено інвалідність, осіб;

у рядку 103 — працівників, що мають додаткові гарантії в сприянні працевлаштуванню;

у рядку 104 — облікова кількість штатних працівників;

у рядку 105 — кількість застрахованих осіб у звітному періоді, яким нараховано заробітну плату (крім осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення);

у рядку 106 — кількість застрахованих осіб, яким у звітному періоді нараховано грошове забезпечення;

у рядку 107 — кількість застрахованих осіб у звітному періоді з числа непрацюючих інших з подружжя працівників дипломатичної служби, яким нараховано єдиний внесок;

у рядку 108 — жінок;

у рядку 109 — чоловіків;

у рядку 110 — кількість створених нових робочих місць у звітному періоді.

Відповідно до підпункту 1 пункту 4 розділу ІV порядку відомості щодо чисельності працівників відображаються у додатку 4ДФ до розрахунку:

у рядку 4 навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» — проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою «101»;

у рядку 5 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» — проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою «102».

Враховуючи сказане, у додатку 4ДФ до розрахунку, який подається за не уповноважений відокремлений підрозділ, кількість працівників відображається наступним чином:

у рядку 4 навпроти напису «Працювало за трудовими договорами» — проставляється кількість працівників, що працюють за трудовими договорами (контрактами) у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою «101»;

у рядку 5 навпроти напису «Працювало за цивільно-правовими договорами» — проставляється кількість працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами у звітному періоді, по яких здійснюється нараховування доходу за ознакою «102».

При цьому у заголовній частині розрахунку за не уповноважений відокремлений підрозділ кількість працівників не зазначається (у паперовому вигляді проставляються прочерки, в електронному варіанті — поля залишаються не заповненими).

Такі відомості щодо чисельності працівників, які працюють у не уповноваженому відокремленому підрозділі, відображаються у складі загальної кількості працюючих юридичної особи в рядках 101—110 рядка 10 «Штатна чисельність працівників» заголовної частини розрахунку, який юридична особа подає за себе.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області