Подання звітності та сплата податку особами-нерезидентами, що постачають фізичним особам електронні послуги

Подання звітності та сплата податку особами-нерезидентами, що постачають фізичним особам електронні послуги

Із першого січня 2022 року набрали чинності норми статті 208 прим.1 Податкового кодексу України. Цією статтею ПКУ було доповнено згідно із Законом України від 3 червня 2021 року за номером 1525-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо скасування оподаткування доходів, отриманих нерезидентами у вигляді виплати за виробництво та/або розповсюдження реклами, та удосконалення порядку оподаткування податком на додану вартість операцій з постачання нерезидентами електронних послуг фізичним особам».

Так, базовим звітним (податковим) періодом для особи-нерезидента платника ПДВ є квартал. Датою виникнення податкових зобов’язань за операціями з постачання особою-нерезидентом платником ПДВ електронних послуг є останній день звітного (податкового) періоду (кварталу), в якому здійснено оплату електронних послуг.

Особа-нерезидент платник ПДВ, яка постачає фізичним особам електронні послуги, місце постачання яких розташоване на митній території України, подає до податкових органів спрощену податкову декларацію з ПДВ.

Форма такої декларації, а також особливості її складання та подання визначені наказом Міністерства фінансів України від 21 жовтня 2021 року за номером 555. Цей наказ набрав чинності з першого січня 2022 року.

Особа-нерезидент, платник ПДВ, яка постачає фізичним особам електронні послуги, складає спрощену податкову декларацію і подає її в електронній формі через спеціальне портальне рішення для користувачів нерезидентів шляхом електронної ідентифікації протягом сорока календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) періоду. Декларація подається незалежно від того, здійснювалося чи ні постачання фізичним особам електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, такою особою-нерезидентом протягом звітного (податкового) періоду.

У спрощеній податковій декларації зазначаються:

а) найменування особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку;

б) індивідуальний податковий номер особи-нерезидента, зареєстрованої як платник податку;

в) звітний (податковий) період, за який подається спрощена податкова декларація;

г) договірна вартість постачання електронних послуг, без урахування податку;

ґ) сума податку.

Сума податкового зобов’язання за операціями з постачання електронних послуг, зазначена в спрощеній декларації особою-нерезидентом платником ПДВ, підлягає сплаті в іноземній валюті (євро або долар США) протягом тридцяти календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку, передбаченого для подання спрощеної податкової декларації. Сплата має здійснюватися на валютний рахунок, відкритий у Державній казначейській службі України, в уповноваженому банку.

Реквізити такого валютного рахунку будуть розміщені на спеціальному портальному рішенні для користувачів нерезидентів, які надають електронні послуги.

Особа-нерезидент платник ПДВ не здійснює формування податкового кредиту з ПДВ та не складає податкові накладні за операціями з постачання електронних послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області