Як уточнити показники додатка 4ДФ до розрахунку

Як уточнити показники додатка 4ДФ до розрахунку

Форма Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків — фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, порядок його заповнення та подання податковими агентами затверджені наказом Міністерства фінансів України від 13 січня 2015 року за номером 4 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 грудня 2020 року за номером 773). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Розрахунки «Звітний новий» та «Уточнюючий» подаються на підставі інформації з раніше поданих розрахунків і містять інформацію лише за рядками з реквізитами або сумами нарахованого податку на доходи фізичних осіб, військового збору, які уточнюються. Для заповнення також використовується інформація з повідомлень про виявлені помилки, які відправляються контрольними органами до платника.

При цьому розрахунок, сформований для виправлення помилок за звітний (податковий) та за попередній періоди, не має містити інших додатків, окрім тих, у яких проводиться коригування.

Коригування показників додатка 4ДФ до розрахунку проводиться таким чином:

1) у розділі I:

для виключення одного помилкового рядка з попередньо поданої (прийнятої) інформації потрібно повторити всі графи такого рядка і у графі 10 указати «1» — на виключення рядка;

для введення нового або пропущеного рядка потрібно повністю заповнити всі його графи й у графі 10 указати «0» — на введення рядка;

для заміни одного помилкового рядка іншим потрібно виключити помилкову інформацію відповідно до другого абзацу цього пункту та ввести правильну інформацію відповідно до третього абзацу цього пункту, тобто повністю заповнити два рядки, один з яких виключає попередньо внесену інформацію, а другий вносить правильну інформацію. У такому разі в першому рядку в графі 10 указується «1» — рядок на виключення, а в другому — «0» — рядок на введення;

2) у розділі II:

у рядку «Оподаткування процентів» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування процентів — виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування процентів» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» для виключення помилкового рядка з попередньо введеної інформації у рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею — виключення» потрібно повторити всі графи помилкового рядка, а в рядку «Оподаткування виграшів (призів) у лотерею» відобразити правильну інформацію;

у рядку «Військовий збір» під час проведення коригування показників додатка 4ДФ до розрахунку за минулі періоди зазначається період, відповідно за який була подана звітність, що коригується.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області