Незалежна професійна діяльність: у звітності відображають і іноземні доходи, і відомості про нерухоме та рухоме майно

Незалежна професійна діяльність: у звітності відображають і іноземні доходи, і відомості про нерухоме та рухоме майно

Згідно з пунктом 178.4 статті 178 Податкового кодексу України (ПКУ) фізичні особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а також іноземці та особи без громадянства, які стали на облік у контрольних органах як самозайняті особи та є резидентами, подають податкову декларацію про майновий стан і доходи за результатами звітного року відповідно до розділу IV ПКУ у строки, передбачені для платників податку на доходи фізичних осіб, в якій поряд із доходами від провадження незалежної професійної діяльності мають зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Наказом Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року за номером 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року за номером 783) затверджені форма податкової декларації та Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

У розділу ІІІ згаданої інструкції визначено порядок заповнення податкової декларації.

Так, у рядку 12 розділу IV «Загальна сума річного доходу» податкової декларації вказується загальна сума річного доходу, до якого включаються доходи, отримані з джерел їх походження в Україні, та іноземні доходи.

У розділі VIII «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» податкової декларації зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Відповідно до пункту 8 розділу IІІ інструкції розділ VIII «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду)» заповнюється таким чином:

1) зазначаються відомості про нерухоме (рухоме) майно, що перебуває у власності платника податку станом на кінець звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, відповідно до категорії об’єкта нерухомого майна.

Кожній категорії об’єктів майна призначається окремий номер: 1 — земельні ділянки; 2 — житлові будинки; 3 — квартири; 4 — садові (дачні) будинки; 5 — гаражі; 6 — водойми; 7 — автомобілі легкові; 8 — автомобілі вантажні (спеціальні); 9 — водні транспортні засоби; 10 — повітряні судна; 11 — мотоцикли (мопеди); 12 — інше нерухоме (рухоме) майно;

2) кожний об’єкт майна відображається платником податку окремо із зазначенням у графі:

1 — коду рядка;

2 — номера категорії об’єктів;

3 — місцезнаходження об’єкта нерухомого майна (країна, адреса) або марки (моделі) рухомого майна;

4 — року набуття права власності/року випуску (для рухомого майна);

5 — загальної площі нерухомого майна (значення вказується у квадратних метрах);

6 — значення власної частки в загальній площі нерухомого майна;

7 — відмітки про надання майна в лізинг, оренду (суборенду, емфітевзис), житловий найм (піднайм) (вказується позначкою «х»).

Таким чином, фізична особа, яка здійснює незалежну професійну діяльність, при заповненні податкової декларації поряд із доходами від провадження незалежної професійної діяльності повинна зазначати інші доходи з джерел їх походження з України та іноземні доходи, у тому числі відомості про нерухоме та рухоме майно.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області