Придбання валюти перед відрядженням працівника за кордон

Придбання валюти перед відрядженням працівника за кордон

Згідно з частиною четвертою статті 5 Закону України від 21 червня 2018 року за номером 2473-VIII «Про валюту і валютні операції» порядок проведення розрахунків за валютними операціями визначається Національним банком України (НБУ). Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок здійснення операцій із валютними цінностями, у тому числі порядок проведення розрахунків за валютними операціями, встановлено Положенням про здійснення операцій із валютними цінностями, затвердженим постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року за номером 2 із змінами та доповненнями.

Відповідно до пункту 42 розділу VI згаданого положення резиденти — юридичні особи і фізичні особи-підприємці, представництва юридичних осіб-нерезидентів мають право проводити розрахунки щодо забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон, а також розрахунки з оплати представницьких витрат на організацію офіційних заходів за кордоном, із використанням знятої для цих цілей із власних поточних рахунків готівкової іноземної валюти.

Згідно з пунктом 7 розділу ІІ положення суб’єкт валютних операцій (клієнт) для здійснення валютних операцій із купівлі/продажу/обміну іноземної валюти/банківських металів подає до банку заяву на купівлю або продаж іноземної валюти або банківських металів. Остання подається в довільній формі. Реквізити заяви визначаються в договорі банківського рахунку або іншому договорі, укладеному між банком і клієнтом.

Відповідно до першого абзацу пункту 5 розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого постановою Правління НБУ від 2 січня 2019 року за номером 5 клієнти уповноважених установ не подають документи, що свідчать про наявність у них підстав/зобов’язань для здійснення валютних операцій у незначному розмірі з купівлі іноземної валюти, переказу іноземної валюти/банківських металів/гривні, уключаючи переказ іноземної валюти, що була куплена раніше в незначному розмірі, у разі зміни еквівалента купленої валюти за рахунок зміни курсів іноземних валют на дату здійснення переказу. Інформація щодо мети купівлі, переказу та документів, на підставі яких здійснюється купівля, переказ бенефіціару коштів в іноземній валюті/гривні та/або банківських металів, зазначається у заяві та/або в платіжному дорученні.

Третім абзацом розділу I пункту 5 розділу І положення за номером 5 встановлено, що клієнти уповноважених установ — резиденти (юридичні особи/фізичні особи-підприємці) не подають документів, що свідчать про наявність у них підстав/зобов’язань для здійснення операцій з купівлі іноземної валюти/банківських металів, якщо такі операції здійснюються в межах ліміту, визначеного в пункті 90 прим.1 розділу IX положення за номером 5.

Так, згідно з пунктом 90 прим.1 розділу IX положення за номером 5 резиденту (юридичній особі/фізичній особі-підприємцю) дозволяється протягом одного дня здійснювати валютні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти без підтвердження наявності підстав/зобов’язань для їх проведення на загальну суму, що не має перевищувати в сукупності 100000 євро включно (еквівалент цієї суми в іншій іноземній валюті за офіційним курсом гривнін до іноземних валют, установленим НБУ на дату здійснення відповідної операції).

Уповноважені установи самостійно приймають рішення про необхідність подання клієнтом документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій, що зазначені в першому абзаці пункту 5 розділу I положення. Клієнт у разі запиту уповноваженою установою документів, що пов’язані зі здійсненням валютних операцій, зобов’язаний подати такі документи в термін, установлений уповноваженою установою.

Окрім цього, пунктом 5 постанови Правління НБУ від 24 лютого 2022 року за номером 18 «Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану», зі змінами, заборонено видачу в Україні готівкових коштів в іноземній валюті з рахунку клієнта в іноземній валюті в обсязі, що перевищує в еквіваленті 100000 гривень в день (без урахування комісії банку), крім зняття готівкових коштів в іноземній валюті у випадках, визначених у підпунктах цього пункту.

Податкові органи застосовують до юридичних осіб (окрім уповноважених установ) заходи впливу у вигляді штрафних санкцій за кожний вид порушення вимог валютного законодавства, встановлених Законом за номером 2473 та/або визначених нормативно-правовими актами НБУ, які прийняті відповідно до цього Закону, зокрема, у положенні за номером 5, а саме з питань проведення розрахунків на території України; проведення розрахунків за валютними операціями; торгівлі валютними цінностями та транскордонного переказу валютних цінностей; здійснення окремих операцій в іноземній валюті; здійснення валютних операцій в умовах запроваджених заходів захисту.

Порядок застосування податковими органами заходів впливу у вигляді штрафних санкцій до юридичних осіб (окрім уповноважених установ) за порушення вимог валютного законодавства затверджено постановою Кабінету міністрів України від 26 травня 2021 року за номером 524.

Враховуючи сказане, суб’єкт господарювання має право зняти в банку із власних поточних рахунків готівкову іноземну валюту, або купити іноземну валюту, для забезпечення витрат на відрядження працівників за кордон на підставі заяви на купівлю іноземної валюти.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області